Aktualności

2022-05-25 16:14

Kto świadomie poddaje się eutanazji, nie będzie Zbawiony. Taka śmierć, przynosi triumf szatanowi, a nie Bogu – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Cierpienie, które Bóg dopuszcza na człowieku jest łaską, którą należy przyjąć i ucałować jako krzyż. Z tego krzyża cierpienia, który człowiek dobrowolnie przyjmuje popłyną ogromne i niezliczone łaski, które posłużą dla całego Kościoła Chrystusowego. Każdy, kto tak przyjmie dar cierpienia zasługuje się w dziele Odkupienia świata, stając się wraz z Moim Synem współodkupicielem.

Kto odrzuca ten dar, przeklinając za to najczęściej Boga, traci zasługi na życie wieczne. Każdy, kto świadomie poddaje się eutanazji, chcąc ulżyć sobie w cierpieniu, nie będzie Zbawiony. Taka śmierć, niezgodna z Wolą Bożą, przynosi tryumf szatanowi, a nie Bogu. Każdy, lekarz dokonując eutanazji, aborcji jest mordercą i jego kara jako mordercy będzie przerażająca.

Bierzcie przykład z cierpienia Mojego Syna Jezusa Chrystusa, który na Golgocie ukazał wam jak należy w cichości i pokorze znosić wszelkie udręki ciała i udręki ducha. Kto idzie drogą Mojego umęczonego Syna, i przyjmuje swój krzyż dostępuje łaski, która sprawia, że kiedy wy cierpicie przejmujecie niejako ból Jezusa, który dzieli się w tym czasie z wami swoim cierpieniem, przez co stajecie się współodkupicielami świata.

Kto, odrzuca łaskę cierpienia, odrzuca Chrystusa. Kto odrzuca łaskę cierpienia, odrzuca dar życia wiecznego. Kto odrzuca łaskę cierpienia, odrzuca ratowanie dusz zmierzających ku potępieniu. Kto odrzuca łaskę cierpienia, odrzuca ratowanie dusz cierpiących w Czyśćcu.

***

PIEKŁO

CZYŚCIEC

czytaj więcej...