Aktualności

2022-10-29 16:23

Ks. Kanonik Marian Juraszek kapłan, gospodarz… budowniczy kościoła w Kasinie Wielkiej

„Nowy kościół został wybudowany ku czci Matki Bożej Jasnogórskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu”

W niedzielę 30 października przypada Rocznica Poświęcenia Kościoła Własnego. W dniu tym modlimy się za wszystkich, którzy przyczynili się w budowie naszej Świątyni parafialnej. Szczególnie wspominamy  Śp. Ks. Kanonika Mariana Juraszka, budowniczego naszego nowego kościoła, nowej plebani, która dla wielu parafian w tamtym czasie jak sami mówili, że „było to niepotrzebne, przecież jest plebania stara, że to rozrzutność, jest budowa nowego kościoła”. Dzisiaj kiedy zaglądamy do wpisów w Kronice Parafialnej, gdzie czytamy ilu mianowanych proboszczów opuszczało naszą Parafię po przyjeździe do Kasiny i zaraz się pakowali z powrotem ze względu na TRAGICZNE WARUNKI jakie oferowała ówczesna plebania w Kasinie Wielkiej. Ks. Marian Juraszek można powiedzieć zastał Kasinę Wielką biedną, ze zrujnowaną gospodarką kościelną, a zostawił murowaną i bogatą duchowo i materialnie. Można wyliczać wiele Jego wykonanych dzieł przy współpracy Parafian, ale do tych najważniejszych i najbardziej mających znaczenie to: nowy Kościół, nowa plebania, nowy cmentarz, wodociąg z góry Lubogoszcz, dwukrotny generalny remont starego zabytkowego Kościoła. Wykonał to pełniąc posługę Proboszcza w latach (od 1971 wikariusz ekonom) od 1973 – 2009. Każdą sprawę zawierzał Matce Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu, dzięki temu wszystkie sprawy kończyły się po Bożemu.  

Jak bardzo był Ks. Kanonik Marian Juraszek oddany naszej najukochańszej Królowej, Pani Częstochowskiej można w jednym zdaniu podsumować całą jego posługę Proboszcza w Kasinie Wielkiej: „Nowy kościół został wybudowany ku czci Matki Bożej Jasnogórskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu” – czytamy w historii Kaplicy Na Brzegu.

Miejmy Śp. Ks. Kanonika Mariana Juraszka zawsze w swojej pamięci, zwłaszcza kiedy jesteśmy w Kościele Parafialnym lub w innym miejscu kiedy korzystamy z owoców Jego pracy dla dobra naszej Parafii. Pamiętajmy o stałej modlitwie za Nim ufając, że już jest u naszej kochanej Matki Niepokalanej, Maryi. Niech ta nasza ciągła modlitwa, może już Jemu nie potrzebna będąc w Niebie przyczyni się do pomocy innym kapłanom, którzy swojej posługi nie wypełniali zgodnie ze swoim powołaniem i Wolą Bożą, a teraz cierpią przerażające męki daj Boże w Czyśćcu. Matko Boża Częstochowska, módl się za Nim, Matko Kapłanów, módl się za Nim. Dobry Jezu, a nasz Panie daj Mu wieczne spoczywanie…

Ks. Kanonik Marian Juraszek

Maria Bogacz, artysta malarz

„Słynący łaskami obraz Matki Bożej Jasnogórskiej z Kaplicy na Brzegu w Kasinie Wielkiej”- ks. Marian Juraszek

HOMILIA POŻEGNALNA ODCHODZĄCEGO NA EMERYTURĘ KS. KANONIKA MARIANA JURASZKA czerwiec 2009 rok

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii

MODLITWA ŚW. FAUSTYNY ZA KAPŁANÓW

Modlitwa o nowe święte katolickie powołania kapłańskie i zakonne

KORONKA DO KRWAWYCH ŁEZ MATKI BOŻEJ ZA KAPŁANÓW

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...