Aktualności

2021-08-22 17:13

Ks. Kan. Marian Juraszek i Jego tajemnica kapłaństwa – 87. urodziny – 23 sierpień

Miłujcie Maryję, drodzy bracia w kapłaństwie! Z tej miłości nie przestawajcie czerpać siły dla waszych serc! – mówił do kapłanów w Polsce św. Jan Paweł II.

Tych słów trzymał się Ks. Kan. Marian Juraszek będąc Proboszczem w Kasinie Wielkiej. Dziś Jego dobre owoce pracy Duszpasterza ciągle są widoczne i trwają dalej mimo, że nasz Pan już powołał Go do zasłużonej chwały w swoim Królestwie. Te dobre owoce są i będą ponieważ wszystkie sprawy zawierzał Matce Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu. Ksiądz Marian Juraszek znalazł „BOŻY KLUCZ” do tajemnicy kapłaństwa w Maryi, Matce Kapłanów, Matce Jasnogórskiej, Królowej Polski.

To Ona, Maryja otwiera serca kapłańskie na dobre działania w duszach ludzkich. To Ona, Maryja otwiera serca kapłańskie na działanie Ducha Świętego i na Jego dary. Tam, gdzie Matkę Bożą odsuwa się na bok, tam wkracza król ciemności, Szatan wraz ze swoim królestwem złości, podziału, lęku, zatwardziałości serc… i takim czyni ludzi.

Idźmy wszyscy póki jeszcze trwa czas łaski i miłosierdzia za przykładem Śp. Kanonikiem Marianem Juraszkiem i oddajmy swoje nędzne serca Matce Najświętszej, abyśmy jak On doszli do chwały zbawionych, a nie potępionych – czego wam wszystkim życzymy, bo tego chce i nam wszystkim życzy Matka Boża, Królowa wszystkich świętych i błogosławionych w Niebie, KRÓLOWA KAPŁANÓW.

Ks. Kanonik Marian Juraszek

Maria Bogacz, artysta malarz

„Słynący łaskami obraz Matki Bożej Jasnogórskiej z Kaplicy na Brzegu w Kasinie Wielkiej”- ks. Marian Juraszek

HOMILIA POŻEGNALNA ODCHODZĄCEGO NA EMERYTURĘ KS. KANONIKA MARIANA JURASZKA czerwiec 2009 rok

czytaj więcej...