Aktualności

2016-11-03 01:00

ks. Jan Nowak

Z Kroniki Parafialnej Kasiny Wielkiej – 1957 rok cz. I

Z Kroniki Parafialnej Kasiny Wielkiej – 1957 rok cz. II

/pochodzący z Parafii Kasina Wielka święcenia kapłańskie przyjął w 30 czerwca 1957/

† zm. 3 listopad 2014

†  †  †     †  †  †     †  †  †  

Matko Boża Częstochowska, Królowo Polski Wniebowzięta w Kaplicy Na Brzegu, Matko Miłosierdzia, wyproś u Twojego Miłosiernego Syna, aby zmarli cieszyli się wiecznym szczęściem w Królestwie Naszego Ojca.

Dobry Jezu, a nasz Panie Daj im wieczne spoczywanie, a światłość wiekuista niech im świeci na wieki. Amen.

†  †  †     †  †  †      †  †  

Ks. Jan Nowak urodził się w 1932 roku w Kasinie Wielkiej. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. bp Eugeniusza Baziaka 30 VI 1957 r. W latach 1966 – 1972 pełnił obowiązki wikariusza parafii w Sułkowicach, a następnie proboszcza w latach 1985 – 2007. Odszedł do Domu Ojca po długiej i ciężkiej chorobie 3 XI 2014 r. około godziny 3:00 na ranem.

 

.

Ksiądz dr Jan Nowak jako proboszcz w Sułkowicach dokonał wielu zmian i remontów naszej świątyni. Dokończył dzieło rozpoczęte przez swojego poprzednika – Ks. Antoniego Kowalskiego, organy zyskały pełne brzmienie. Kolejną inwestycją był remont kościółka św. Zofii i pokrycie go blachą miedzianą. Artysta plastyk prof. Grażyna Korpal namalowała portrety sułkowickich proboszczów, które umieszczono w świetlicy parafialnej na plebani (obecnie zdobią ściany zakrystii). W kościele parafialnym pojawiło się 100 nowych dębowych ławek, a prezbiterium zyskało dwie ambonki (lata 1985-89). Udało się także wykonać remont starej plebani (izolacja budynku).

.
W sułkowickim kościele wnęki bocznych ołtarzy i ścianę pod chórem wyłożono boazerią, zamontowano dodatkowe oświetlenie prezbiterium. Sporym wysiłkiem była wymiana okien: górnych na podwójne z białym szkłem witrażowym oraz w zakrystiach – drewniane zastąpiono metalowymi z ozdobnymi kratami wewnątrz okien. By podkreślić wezwanie sułkowickiej parafii – Najświętszego Serca Pana Jezusa – na początku lat `90 białe przeszklenia prezbiterium zastąpiono witrażami.
W następnych latach świątynia zyskała ołtarz i tabernakulum.
Okres 1989-1994 zamknęło pomalowanie wnętrza kościoła i zburzenie wikarówki.
W kolejnych latach (1994-2002) trwały dalsze prace remontowe na starej plebani drewniane sufity zastąpiono płytą betonową, drewniane przegrody – ceglanymi, więźba została wymieniona, a budynek otynkowany wewnątrz i na zewnątrz oraz wyposażony w kanalizację i centralne ogrzewanie z piecem węglowym. Budynek ten wynajęto bezpłatnie Szkole Podstawowej w Sułkowicach na okres trzech lat. Uczyły się tam dzieci z klas I-III.
Do kościoła, starej i nowej plebani doprowadzono gaz, a następnie zakupiono do kościoła i na plebanię piece gazowe i wykonano nowe ogrzewanie. Plebania została otynkowana i gruntownie wyremontowana, łącznie z wymianą dachu.

.
Ks. Nowak zatroszczył się także o cmentarz parafialny: walącą się już kostnicę rozbudowano i zamieniono w kaplicę, zniszczoną siatkę zastąpiono ogrodzeniem z płaskowników metalowych (170 mb), wykonano z kamienia nowe wejście na cmentarz i nową kutą bramę, a wejście boczne wyłożono kostką. Udało się także częściowo ułożyć krawężniki, a alejki wysypać tłuczniem.
Z czasem wyremontowano mur cmentarny i wybudowano betonowy śmietnik na znicze i wieńce.

.
Trwały też żmudne prace nad nowym ogrodzeniem świątyni. Stary mur rozebrano. Zachowane cokoliki wg wskazówek konserwatora pokryto dachówką, a figury św. Nepomucena i św. Floriana odnowiono. Robiono wykopy pod ogrodzenie, betonowano elementy zbrojeniowe, następnie mury obłożono kamieniem i przykryto daszkami, na końcu zamontowano metalowe przęsła. W tym czasie odrestaurowano także chrzcielnicę i ramę obrazu św. Józefa, a zakrystia zyskała nowe umeblowanie. Dodatkowo modernizowano oświetlenie i nagłośnienie w kościele.

.
W górnej, a później i w dolnej części dachu kościoła, założono rynny miedziane. Wykonano także nowe wejście do kościoła – stare murki lastrikowe zastąpiono kutą balustradą, płyty chodnikowe – kostką brukową, a schody wyłożono kamiennymi płytami. Wieżyczka sygnaturki została odmalowana, zamontowano też kraty zabezpieczające przed ptakami.
W ostatnim okresie (2002-2007) ks. proboszcz J. Nowak skupił się przede wszystkim na uporządkowaniu terenu wokół kościoła. I tak: wyburzono stare salki katechetyczne i stare garaże, na ich miejscu powstał duży parking, wyłożono kostką brukową pas procesyjny szerokości 3 m, a po zakończeniu prac teren przy kościele, parkingu i plebani wyplantowano i obsiano trawą. Udało się również wybudować garaże dla księży i wybrukować dojazd do plebani i plac wokół niej.

.
Ks. Nowak zadbał o kaplicę pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego na Oblasku – doczekała się nowego dachu pokrytego dachówką i remontu wewnątrz i na zewnątrz. Ciekawa jest historia jej ufundowania w 1813 r. – otóż w tym miejscu został napadnięty kupiec z Czarnego Dunajca o nazwisku Zajda, który nabywał w Sułkowicach wyroby kowalskie. Nieprzytomnego zauważył pod warstwą liści miejscowy ksiądz. Kupiec uznał swe ocalenie za cud i w miejscu zdarzenia wystawił kapliczkę. W kościele odnowiono drzwi zewnętrzne, a w Roku Eucharystii wykonano za tabernakulum podświetloną hostię z blachy nierdzewnej. Ponadto odświeżono figury w prezbiterium.

.
Troska o dzwonnicę – to osobny rozdział działalności ks. proboszcza: początkowo dach dzwonnicy pokryty został blachą miedzianą, następnie wymieniono napęd dzwonów oraz zamontowano skrzynkę sterującą z możliwością odtwarzania melodii, a na dachu kościoła pojawiły się tuby nagłaśniające, aż w końcu zamówiono dwa nowe dzwony.
Dotychczasowe dzwony trafiły do Sułkowic po II wojnie światowej w zamian za te zabrane przez Niemców. Ponieważ jednak nie współbrzmiały z dzwonem „Karol”, zostały przetopione.
Jeden z nowych dzwonów o wadze 700 kg ufundowali parafianie, ku czci Serca Jezusowego. Zdobi go napis: Serce Jezusa w łonie Matki ukształtowane przez Ducha Świętego, bądź moim schronieniem. Drugi, mniejszy (290 kg) to dar ks. Nowaka w podziękowaniu za 50 – lecie kapłaństwa. Nosi imię „Św. Jan”, a jego dźwięk niesie przesłanie: Głosem swoim wołać będę, ludu sułkowicki, bądź zawsze wierny Kościołowi i Ewangelii. Zostały poświęcone przez kard. Dziwisza 20 czerwca 2007 r., gdy przyjechał do Sułkowic udzielić młodzieży sakramentu bierzmowania.

.
Ks. proboszcz wiedział, że kolejnym przedsięwzięciem powinien być remont kościelnego dachu.  Przygotowywał się do tego systematycznie gromadząc materiał: drewno na więźbę z lasu plebańskiego (2/3 potrzebnego materiału), 2,5 tony blachy miedzianej i 1400 m2 dachówki.

Różaniec ze świętym Janem Pawłem II

PSALMY PIELGRZYMÓW ZA ZMARŁYCH

NIESZPORY ZA ZMARŁYCH

NOWENNA ZA ZMARŁYCH

o Duszach Czyśćcowych

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

Cierpienia Dusz w czyśćcu poświęconych Bogu (kapłani, zakonnicy i zakonnice)

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...