Aktualności

2016-11-03 01:00

ks. Jan Nowak pochodzący z Kasiny Wielkiej

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU 514 dusz poświęconych Bogu (w tym 68 biskupów i kardynałów)

Ks. Jan Nowak z Kasiny Wielkiej na Liście kapłanów w Wielkim Czyśćcu

Ks. Jan Nowak urodził się w 1932 roku w Kasinie Wielkiej. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. bp Eugeniusza Baziaka 30 VI 1957 r. W latach 1966 – 1972 pełnił obowiązki wikariusza parafii w Sułkowicach, a następnie proboszcza w latach 1985 – 2007. Odszedł do Domu Ojca po długiej i ciężkiej chorobie 3 XI 2014 r. około godziny 3:00 na ranem.

 

.

Ksiądz dr Jan Nowak jako proboszcz w Sułkowicach dokonał wielu zmian i remontów naszej świątyni. Dokończył dzieło rozpoczęte przez swojego poprzednika – Ks. Antoniego Kowalskiego, organy zyskały pełne brzmienie. Kolejną inwestycją był remont kościółka św. Zofii i pokrycie go blachą miedzianą. Artysta plastyk prof. Grażyna Korpal namalowała portrety sułkowickich proboszczów, które umieszczono w świetlicy parafialnej na plebani (obecnie zdobią ściany zakrystii). W kościele parafialnym pojawiło się 100 nowych dębowych ławek, a prezbiterium zyskało dwie ambonki (lata 1985-89). Udało się także wykonać remont starej plebani (izolacja budynku).

.
W sułkowickim kościele wnęki bocznych ołtarzy i ścianę pod chórem wyłożono boazerią, zamontowano dodatkowe oświetlenie prezbiterium. Sporym wysiłkiem była wymiana okien: górnych na podwójne z białym szkłem witrażowym oraz w zakrystiach – drewniane zastąpiono metalowymi z ozdobnymi kratami wewnątrz okien. By podkreślić wezwanie sułkowickiej parafii – Najświętszego Serca Pana Jezusa – na początku lat `90 białe przeszklenia prezbiterium zastąpiono witrażami.
W następnych latach świątynia zyskała ołtarz i tabernakulum.
Okres 1989-1994 zamknęło pomalowanie wnętrza kościoła i zburzenie wikarówki.
W kolejnych latach (1994-2002) trwały dalsze prace remontowe na starej plebani drewniane sufity zastąpiono płytą betonową, drewniane przegrody – ceglanymi, więźba została wymieniona, a budynek otynkowany wewnątrz i na zewnątrz oraz wyposażony w kanalizację i centralne ogrzewanie z piecem węglowym. Budynek ten wynajęto bezpłatnie Szkole Podstawowej w Sułkowicach na okres trzech lat. Uczyły się tam dzieci z klas I-III.
Do kościoła, starej i nowej plebani doprowadzono gaz, a następnie zakupiono do kościoła i na plebanię piece gazowe i wykonano nowe ogrzewanie. Plebania została otynkowana i gruntownie wyremontowana, łącznie z wymianą dachu.

.
Ks. Nowak zatroszczył się także o cmentarz parafialny: walącą się już kostnicę rozbudowano i zamieniono w kaplicę, zniszczoną siatkę zastąpiono ogrodzeniem z płaskowników metalowych (170 mb), wykonano z kamienia nowe wejście na cmentarz i nową kutą bramę, a wejście boczne wyłożono kostką. Udało się także częściowo ułożyć krawężniki, a alejki wysypać tłuczniem.
Z czasem wyremontowano mur cmentarny i wybudowano betonowy śmietnik na znicze i wieńce.

.
Trwały też żmudne prace nad nowym ogrodzeniem świątyni. Stary mur rozebrano. Zachowane cokoliki wg wskazówek konserwatora pokryto dachówką, a figury św. Nepomucena i św. Floriana odnowiono. Robiono wykopy pod ogrodzenie, betonowano elementy zbrojeniowe, następnie mury obłożono kamieniem i przykryto daszkami, na końcu zamontowano metalowe przęsła. W tym czasie odrestaurowano także chrzcielnicę i ramę obrazu św. Józefa, a zakrystia zyskała nowe umeblowanie. Dodatkowo modernizowano oświetlenie i nagłośnienie w kościele.

.
W górnej, a później i w dolnej części dachu kościoła, założono rynny miedziane. Wykonano także nowe wejście do kościoła – stare murki lastrikowe zastąpiono kutą balustradą, płyty chodnikowe – kostką brukową, a schody wyłożono kamiennymi płytami. Wieżyczka sygnaturki została odmalowana, zamontowano też kraty zabezpieczające przed ptakami.
W ostatnim okresie (2002-2007) ks. proboszcz J. Nowak skupił się przede wszystkim na uporządkowaniu terenu wokół kościoła. I tak: wyburzono stare salki katechetyczne i stare garaże, na ich miejscu powstał duży parking, wyłożono kostką brukową pas procesyjny szerokości 3 m, a po zakończeniu prac teren przy kościele, parkingu i plebani wyplantowano i obsiano trawą. Udało się również wybudować garaże dla księży i wybrukować dojazd do plebani i plac wokół niej.

.
Ks. Nowak zadbał o kaplicę pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego na Oblasku – doczekała się nowego dachu pokrytego dachówką i remontu wewnątrz i na zewnątrz. Ciekawa jest historia jej ufundowania w 1813 r. – otóż w tym miejscu został napadnięty kupiec z Czarnego Dunajca o nazwisku Zajda, który nabywał w Sułkowicach wyroby kowalskie. Nieprzytomnego zauważył pod warstwą liści miejscowy ksiądz. Kupiec uznał swe ocalenie za cud i w miejscu zdarzenia wystawił kapliczkę. W kościele odnowiono drzwi zewnętrzne, a w Roku Eucharystii wykonano za tabernakulum podświetloną hostię z blachy nierdzewnej. Ponadto odświeżono figury w prezbiterium.

.
Troska o dzwonnicę – to osobny rozdział działalności ks. proboszcza: początkowo dach dzwonnicy pokryty został blachą miedzianą, następnie wymieniono napęd dzwonów oraz zamontowano skrzynkę sterującą z możliwością odtwarzania melodii, a na dachu kościoła pojawiły się tuby nagłaśniające, aż w końcu zamówiono dwa nowe dzwony.
Dotychczasowe dzwony trafiły do Sułkowic po II wojnie światowej w zamian za te zabrane przez Niemców. Ponieważ jednak nie współbrzmiały z dzwonem „Karol”, zostały przetopione.
Jeden z nowych dzwonów o wadze 700 kg ufundowali parafianie, ku czci Serca Jezusowego. Zdobi go napis: Serce Jezusa w łonie Matki ukształtowane przez Ducha Świętego, bądź moim schronieniem. Drugi, mniejszy (290 kg) to dar ks. Nowaka w podziękowaniu za 50 – lecie kapłaństwa. Nosi imię „Św. Jan”, a jego dźwięk niesie przesłanie: Głosem swoim wołać będę, ludu sułkowicki, bądź zawsze wierny Kościołowi i Ewangelii. Zostały poświęcone przez kard. Dziwisza 20 czerwca 2007 r., gdy przyjechał do Sułkowic udzielić młodzieży sakramentu bierzmowania.

.
Ks. proboszcz wiedział, że kolejnym przedsięwzięciem powinien być remont kościelnego dachu.  Przygotowywał się do tego systematycznie gromadząc materiał: drewno na więźbę z lasu plebańskiego (2/3 potrzebnego materiału), 2,5 tony blachy miedzianej i 1400 m2 dachówki.

Z Kroniki Parafialnej Kasiny Wielkiej – 1957 rok cz. I

Z Kroniki Parafialnej Kasiny Wielkiej – 1957 rok cz. II

Cierpienia Dusz w czyśćcu poświęconych Bogu (kapłani, zakonnicy i zakonnice)

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

MODLITWA ŚW. FAUSTYNY ZA KAPŁANÓW

Pierwszy Czwartek Miesiąca

Modlitwa o nowe święte katolickie powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

KORONKA DO KRWAWYCH ŁEZ MATKI BOŻEJ ZA KAPŁANÓW

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...