Aktualności

2019-11-19 18:13

KORONKA DO KRWAWYCH ŁEZ MATKI BOŻEJ

Koronkę do Najświętszej Maryi Panny od Łez podyktował Pan Jezus Siostrze Amalii współzałożycielce „Instytutu Misjonarek Jezusa Ukrzyżowanego” w Brazylii 1929r.

 

Pan Jezus powiedział: 
„Módlcie się do Mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę.” 

 

Matka Boża trzymając Różaniec, której paciorki lśniły jak słońce i były białe jak śnieg powiedziała: „Oto Różaniec Łez Moich. Syn Mój chce Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łask za przyczyną Moich Łez. Różaniec ten posłuży do nawrócenia wielu grzeszników, a zwłaszcza opętanych przez diabła”.

 

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Na medaliku lub krzyżyku: 
O Jezu, przybity do krzyża! Padamy do Twoich Stóp i składamy Ci w ofierze Krwawe Łzy Tej, która z największą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o Dobry Mistrzu, abyśmy z miłością pojęli wymowę Krwawych Łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą Świętą Wolę tu na ziemi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wieczność w Niebie. Amen.

 

Na dużym paciorku: 
O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu, na ziemi, i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.

 

Na 7 małych paciorkach: 
O Jezu, wysłuchaj prośby nasze – przez Krwawe Łzy Twojej Najświętszej Matki.

 

Na zakończenie (3 razy): 
O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu, na ziemi, i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.

 

Modlitwa: 
O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości, Matko Miłosierdzia! Zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn Jezus, którego wzywamy, wysłuchał nasze wołanie, a przez przyczynę Twoich Matczynych Krwawych Łez, udzielił nam łask, o które Go błagamy i doprowadził nas do szczęścia wiecznego. Amen.

 

Na medaliku:

Awers:Matko Bolesna, Twoje łzy zniweczą panowanie piekła.”

Rewers:Przez Twoją boską cierpliwość, o Jezu <uwięziony>, zachowaj świat od grożącego mu chaosu.”

Amen!

 

Stolica Apostolska 15 maja 1934 roku zatwierdziła nabożeństwo.

 

Matka Boże w jednym z objawień powiedziała: „Odmawiajcie Koronkę do Krwawych Łez! 
ROZPOWSZECHNIAJCIE JĄ! Zły duch musi uchodzić z tego miejsca gdzie odmawiana jest ta Koronka.

 

***

AKT OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ MATCE BOSKIEJ

Różaniec ze św. Janem Pawłem II

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwik Maria Grignion de Montforty

Fałszywi czciciele Najświętszej Maryi Panny

Mała koronka do Najświętszej Dziewicy

Ludwik Maria Grignion de Montfort’a: „Kto nie ma Maryi za Matkę, ten nie ma Boga za Ojca”

Ks. Piotr Glas              

czytaj więcej...