Aktualności

2023-07-02 16:17

Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa. SERCE JEZUSA, ROZKOSZY WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Pan Jezus: Moje Serce jest rozkoszą dla wszystkich ludzi czystego serca. Nie może znaleźć w nim pokoju ten, kto pożąda wojny. Pokój łączy się tylko z pokojem. Ci, których serca wolne są od pożądań, otwierają zasobne skarby Mojego Serca i biorą je wedle swoich zasług. Święci ludzie godni są Moich łask i otrzymują je w stopniu, do jakiego są zdolni. Życie na Ziemi uzdalnia duszę do czerpania Moich łask lub przeciwnie czyni ją odporną na wszelką łaskę.

 

Serce człowieka prawego przyciąga Moje działanie i zachęca Mnie do objęcia go Moim posiadaniem. Kiedy zdobędę już serce człowieka, oddaję mu własne, aby stało się ono jego własnością. Wszyscy święci otrzymali Królestwo w Moim Sercu i poprzez Moje Serce, które stało się ich rajem utraconym.

 

Rozważanie skarbów i tajemnic Mojego Serca jest łaską daną nielicznym, bo nielicznym jest dane wejść w jego głąb i podziwiać jego cnoty. Wielu chwali Mnie wargami, ale tylko święci wchodzą w głąb Mego Serca, aby podziwiać jego cnoty. Wejść do jego wnętrza oznacza przyjąć Wolę Mojego Serca i wypełniać ją. Wówczas otwiera się zupełnie i pozwala duszy oglądać swoje tajemnice.

 

Odmawiając litanię ku czci Mojego Serca, rozważajcie przymioty tego Serca, jego miłość i jego zasługi, abyście mogli mieć w nich udział. Pragnę, aby Moje Serce było znane na świecie, aby było czczone na świecie, aby było ucieczką wszystkich grzeszników i zapewnieniem Zbawienia przez ufność duszy i miłosierdzie Mojego Serca. Odmawiając kolejne wezwania, proście Moje Serce, aby odkryło się przed wami, abyście mogli je prawdziwie pokochać. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...