Aktualności

2022-12-13 16:17

Kontemplacja Maryi. MATKA KOŚCIOŁA. Reforma posoborowa i droga ocalenia dla Polskiego Kościoła

KONTEMPLACJA MARYI

Św. o. Pio: Córko, mówiliśmy już o owocach Mszy świętej, a teraz, na koniec, chciałbym ci powiedzieć o dramatycznych zmianach, jakie wprowadził Sobór watykański, a jakich nie przewidziały ówczesne władze kościelne. Diabeł maczał palce w wielu reformach i zrobił to bardzo inteligentnie, pozostawiając wszędzie swoje furtki. Same normy i przepisy nie mają w sobie nic złego, ale pootwierały mnóstwo drzwi, przez które weszło mnóstwo nieprawidłowości.

Widzisz córko, wielu buntuje się i oburza na te słowa, ale przypomnę wam inne słowa, słowa Jezusa, który powiedział: “Poznacie ich po owocach”. A więc przypatrzcie się dobrze owocom tych zmian, aby poznać, aby poznać, że nie pochodzą one od Boga.

1. Wiara u ludzi zmniejszyła się;

2. Postąpił ogólny rozkład moralny w społeczeństwach;

3. Całe narody wyrzekły się wiary;

4. Część grzechów została uprawomocniona;

5. Kościół katolicki podzielił się i skłócił wewnątrz;

6. Papież utracił swoją pozycję;

7. Stan kapłański stracił szacunek i poważnie, wręcz swoją pozycje społeczną;

8. Domy zakonne popadły w marazm, a później w zupełna ruinę;

9. Wiele klasztorów upadło, a wiele zakonów jest na wykończeniu przez brak nowych powołań;

10. W wielu krajach młodzi ludzie już  nie otrzymują łaski powołania;

11. Kościoły, budowane przez wyrzeczenia i pracę naszych przodków, teraz są wyprzedawane przez ich dzieci i wnuki – ci, którzy odbierali sobie od ust, aby oddać chwałę Bogu, przewracają się w grobach widząc, czemu teraz służy ich praca;

12. Liturgia uległa rozwodnieniu i wszechogarniającej nijakości;

13. Całe społeczeństwa odeszły od Boga;

a. dzieci,

b. młodzież,

c. młode małżeństwa,

d. samotnicy.

Wszyscy oni niegdyś karmieni byli przez Kościół i w nim szukali wsparcia i pociechy. Teraz tę funkcję, którą pełnił Kościół, pełni telewizja.

14. Dewastacja liturgii doszła do tego stopnia, że w pewnych, niegdyś katolickich narodach, dochodzi do pogańskich zwyczajów wprowadzanych w środek liturgii Kościoła katolickiego.

15. Narody, tkwiące swymi korzeniami w Chrystusie, nie wiedzą dziś Kim jest Chrystus, jakie są podstawowe prawa, które głosił, jakie są przykazania i co to jest zbawienie wieczne. Cały Kościół i jego głoszoną i uświęconą krwią męczenników naukę, uważa się za jedną z wielu wymyślonych rzeczywistości, w którą pewna słaba część społeczeństwa chce wierzyć.

Mówię więc z pełną świadomością, że niestety są to tylko niektóre z owoców reformy posoborowej.

Odbudowanie zniszczonego Królestwa jest już o wiele trudniejsze niż tworzenie nowego z radosnym “hura”. Mówię o Królestwie Boga na Ziemi, jakim jest Kościół. Wszystkiemu winna jest pycha tych, którzy te reformy tworzyli i tych, którzy jej pragnęli, aby zmienić to, co przez wieki utworzyły i ugruntowały święte i natchnione umysły Kościoła. Teraz to wszystko ruina moja córko. Naród polski wciąż dziwi się jeszcze tym słowom, bo mimo wszystko w Polsce, za sprawą Matki Bożej, dewastacja ta nie postąpiła jeszcze tak daleko, dlatego ludzie są omamieni dobrobytem i uśpieni wobec nadchodzącego zła. Ono jeszcze do was nie przyszło w takiej formie, w jakiej jest już obecne w innych krajach Europy, ale postępuje wciąż zuchwalej, czego macie widoczne znaki co jakiś czas. Gdyby uczyniono to z wizerunkiem prezydenta, byłaby z tego  wielka afera i daleko idące konsekwencje, a Maryja jest przecież waszą Królową. Społeczeństwo jest przygotowywane na obrażanie Matki Najświętszej. Jeśli wobec takiego aktu społeczeństwo nie poruszyło się, nie będzie skłonne zrobić tego również wobec innych działań. Jesteście sondowani jak króliki, aby sprawdzić, jak mocno śpicie. Małymi krokami również wam postarają się zabrać wszystko. Jeśli jednak zabiorą wam nawet wszystko, ale nie oddacie waszej Królowej, to się im nie uda.

Ta reforma dewastacji postąpiła wszędzie tam, gdzie nie było Matki Bożej. Tam, gdzie jest czczona, tam jest Prawda. Ona musi być w centrum Kościoła w Polsce. Tak było przez ostatnie kilkadziesiąt lat i dlatego polski Kościół nie upadł tak nisko jak inne, ale również się chyli i to mocno. Daję wam więc teraz podpowiedź, jaka jest jedyna droga powstrzymania tej nawałnicy zepsucia, jaka ogarnia Kościół. W centrum Kościoła polskiego musi nadal stać Matka Najświętsza, w każdym Kościele musi być Jej wizerunek, w każdym katolickim domu Jej obraz, a główna modlitwa Polaków – różaniec. Jeśli w porę “okopiecie się” za pośrednictwem Maryi, nie uda się zabić polskiej wiary.

Wszystko co wam mówiłem, co się tyczy Mszy świętej, ma na celu uwrażliwić was na jej przeżywanie, abyście nie przyjmowali nieświadomie zmian, jakie się wprowadza dla ujednolicenia zwyczajów w Kościele. Nie przejmujcie ich, trwając w świadomości ich demoralizatorskich skutków. Jednak nie chcę was zostawić w smutku, dlatego podaję wam też rozwiązanie i drogę ucieczki od tych zmian, a jest to oparcie całego Kościoła w Polsce na Matce Bożej. To wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Powiększajcie na miarę waszych możliwości waszą cześć dla “Zdrowaś Maryjo”, a wszystko dobrze się skończy. Błogosławię was wszystkich w imię Jezusa ukrzyżowanego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...