Aktualności

2023-11-20 16:17

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA. Jedność Ducha Świętego z Jezusem Chrystusem

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Z 1 Listu do Koryntian – 1 Kor 12, 3

 

Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: «Niech Jezus będzie przeklęty!». Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus».

 

Św. Paweł Apostoł: Duch Święty jest źródłem wszelkiej świętej pobożności. Prawdziwej pobożności, która prowadzi do Zbawienia. Duch Święty został posłany na Apostołów i na pogan, którzy przyjęli Chrystusa. Nie został posłany na nikogo, kto nie uznawał Chrystusa i bluźnił Jego Imieniu. To głęboka prawda, którą należy rozważać w zamęcie dziejowym obecnych czasów. Duch Święty wspomaga tych wszystkich, którzy wyznają z wiarą, że Jezus jest Bogiem. Wiara w Chrystusa jest zawsze wspomagana pomocą z wysoka. Duch Święty udziela się tym, którzy prawdziwie wierzą i ustami wyznają swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Boga, który stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego Zbawienia, po czym zmartwychwstał. To wyznanie wiary, które jest zgodne z prawdą, pochodzi od Ducha Świętego, który swoją mocą wspomaga każdy język, który tę wiarę wyznaje. Wierze w Chrystusa przynależy więc zawsze asystencja Ducha Świętego, który wspomaga niedoskonałość ludzkiej wiary.

 

Jeśli jednak ktoś bluźni Imieniu Boga – Jezusa Chrystusa, a twierdzi, że przebywa w nim Duch Święty, niech sam będzie przeklęty. Duch Święty nie działa przez bluźnierców Imieniu Bożemu ani przez nich nie przemawia, ani nie udziela im swoich darów w żadnej postaci. Duch Boży bowiem zamieszkuje w Sercu Chrystusa i jest z Nim zjednoczony. Jest jeden Bóg. Ojciec i Syn i Duch Święty. Nie ma innego Boga. Gdyby Duch Święty udzielał swojej łaski tym, którzy bluźnią Jezusowi i tym, którzy Go miłują, byłby wewnętrznie sprzeczny, a Jego Królestwo uległoby rozpadowi. Właśnie dlatego, że Trójca Przenajświętsza jest jedna i niepodzielna zarówno co do woli jak i co do natury Boskiej, nie może działać w sprzeczności między Trzema Osobami Boskimi, tak jakby każda z Trzech Osób Boskich założyła inny Kościół i działała w innych wyznawcach. Jedna jest wiara i jeden Chrzest, bo jeden jest Bóg – Jezus Chrystus, który odkupił świat. Jeśli ktoś twierdzi inaczej, nie jest naszego Ducha. Wystrzegajcie się go i nie słuchajcie jego słów.

 

Ja wam głoszę Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego. Innej wiary wam nie głoszę. Zostałem posłany przez Chrystusa, który mi się ukazał, bo nie uwierzyłem w Jego zmartwychwstanie. To On sam zaświadczył mi, że przez swoją Ofiarę na krzyżu zbawił świat. Kazał mi głosić tę prawdę i żadnej innej prawdy głosić mi nie kazał. Jestem więc przekonany, że kto głosi wiarę w to, że Jezus Chrystus jest Bogiem i Zbawicielem, mówi to pod natchnieniem Ducha Świętego. Co do innych, nie idźcie za nimi, aby nie utracić tego, co otrzymaliście za pierwszym razem. Wierzcie tylko w to, co Kościół podaje do wierzenia, a w inne wiary nie wierzcie, innych Bogów nie ma. Wszyscy potrzebują jednego: Pana Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego. Zachowajcie w sercach tę wiarę, którą otrzymaliście w Kościele przez Chrzest, a nie interesujcie się wszelką inną religią, bo ciekawość nie jest od Boga i nie Duch Święty każe wam szukać natchnień poza Kościołem. Idźcie za Chrystusem i tylko za Nim, bo On jest Prawdą, a jeśli tylko On jest Prawdą, to nie może być Prawdą ktoś lub coś innego, a więc cała reszta to kłamstwo. Amen. Błogosławię cię w imię Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 16 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...