Aktualności

2023-06-19 16:12

Owoce Ducha Świętego. OWOC WSPANIAŁOMYŚLNOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Pragnę obdarować cię owocem wspaniałomyślności. To piękna cecha i prawdziwie Boska, która objawia się w stworzeniach wolnych od grzechu skąpstwa i egoizmu. Akty wspaniałomyślności, których dokonuje człowiek na podobieństwo Boże, pochodzą wprost z natchnienia Bożego i są do nich zdolne dusze zasłuchane w Mój głos, które poddają się działaniu Bożemu po otrzymaniu daru mądrości i daru rady.

 

Człowiek zawsze kieruje się w swoim postępowaniu jakimś dobrem. W zależności od tego jak czysta jest jego dusza, takie również jest „dobro”, którym się kieruje. Za dobro postrzega on jakąś osobistą korzyść w życiu doczesnym lub jeśli wzniesie się już we własnym rozwoju wyżej, jako korzyść osobistą w życiu wiecznym. Korzyści te mogą być materialne lub duchowe. Kiedy dusza ludzka zbliża się do Boga, zaczyna coraz wyraźniej postrzegać dobro jako korzyść innych osób. Początkowo rodziny i grona przyjaciół, a później całej ludzkości. Dobro więc w swoim prawdziwym znaczeni jest korzyścią zgodna z Wolą Boga odnoszoną przez stworzenie w wymiarze wiecznym.

 

Kiedy człowiek kieruje się w swym działaniu tym dobrem, w jego najwyższym i prawdziwym znaczeniu, wówczas jego postępowanie staje się wspaniałomyślne, bo współdziała ze wspaniałomyślnym zamysłem Boga. Zamierzyłem najwyższe dobro w życiu każdego z Moich stworzeń. W swojej doskonałej Istocie, niepodległej żadnej marności, nie jestem zdolny do pragnień i czynów niewspaniałomyślnych, ponieważ zawsze kieruję się dobrem Moich stworzeń w wymiarze Boskim, czyli wiecznym. Im bardziej dusza ludzka zjednoczy się ze Mną, tym bardziej staje się zdolna do wspaniałomyślności. Jej myśli ulatują z Ziemi i łączą się z Moimi. Wykraczają ponad sprawy ludzkie i zajmują się już tylko wymiarem Boskim życia. Do takich wspaniałości chcę cię uzdolnić. Prowadzi cię do tego Mój dar mądrości, dzięki któremu uczysz się ponad wszystko miłować i szukać Boga, oraz dar rady, dzięki któremu kierujesz się w życiu Moją Wola i Moimi natchnieniami. Błogosławię cię na tej drodze, która prowadzi do zjednoczenia twojej woli z Wolą Boską na wzór doskonałej jedności woli, która łączy Trzy Osoby Boskie w niepodzielnej Trójcy Świętej. Amen. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...