Aktualności

2023-04-17 16:12

Określenia Ducha Świętego. DUCH PRZYBRANIA ZA SYNÓW

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Pisz. Jestem Duchem Jezusa, Syna Bożego. Przyjmujesz Jezusa, przyjmujesz Mnie. Przeze Mnie posiadasz to co najcenniejsze, synostwo Boże. Jestem Duchem przybrania za synów, który żyjąc w twoim sercu, łączy się z Osobami Trójcy Przenajświętszej, z Osobą Ojca i z Osobą Syna. Synostwo więc, które przeze Mnie posiadasz, nie jest nazwą, ale prawdą, bo nie mogę być już bardziej prawdziwy i realny. Więź, którą odczuwasz, myśląc o Ojcu, jest więzią duchową, silniejszą niż wszystko co znasz, ponieważ ta duchowa więź to Ja sam żyjący w tobie.

 

Zamieszkując twoje serce, uwielbiam Ojca i Syna. Dzięki ofierze Syna Bożego, daję ci poznanie Ojca i miłość do Niego, która ośmiela cię w zbliżaniu do Niego i wzywaniu Go najbardziej czułym imieniem „Ojca”. Uczę cię łagodności Bożego Serca i miłości, jaką do ciebie pała. To we Mnie i przeze Mnie rozmawiasz tak bezpośrednio z Bogiem, który jest niedostępny przez swoją nieskończona niepojętość wobec wszystkich stworzeń. Ponieważ napełniam serce człowieka miłością, nie boisz się nazywać Boga Ojcem.

 

Mówiłem ci, że jestem Duchem Ojca i Syna, i nieustannym przepływem miłości między Osobami Trójcy Przenajświętszej, a skoro łączę Ojca i Syna poprzez miłość, nazywany jestem również Miłością Ojca i Syna. Z tej przyczyny żyjąc również w tobie, najmniejsza istoto, łączę cie z Osobami Ojca i Syna przez tę samą miłość, jaką łączę Osoby Boskie. Miłość ta wydała cię na świat, odkupiła twoją duszę na krzyżu, a teraz uświęca cię, aby cię zbawić. Przeze Mnie dostępujesz życia Boskiego i otwierasz usta, wołając Boga Wszechmogącego ufnym wezwaniem „Ojcze”, zamiast drżeć przed Jego nieskończonym Majestatem i potęgą.

 

Dzielę się z tobą Moim poznaniem tajemnicy Ojca przez Syna. Wszczepiwszy cię w Syna, uczyniłem cię synem Boga i samym Synem. Czy rozumiesz? Jesteś synem i jesteś Synem. Bo synem Boga jesteś tylko w Synu Bożym. Ja jestem Duchem przybrania za synów, bo synem stajesz się poprzez Sakrament Chrztu, w którym przygotowuję, oczyszczam i przyjmuję twoja duszę do wielkiej Boskiej rodziny w Chrystusie. Amen. 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...