Aktualności

2023-10-20 16:12

Duch Słowa. SŁOWO BOŻE. OBECNOŚĆ BOGA W SŁOWIE BOŻYM, MOC SŁOWA BOŻEGO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SŁOWO BOŻE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Pan Jezus: Zapisz, że  słowa, które piszesz, nie pochodzą ze źródła ludzkiego, ale Boskiego, dlatego nie mogą być rozumiane po ludzku. Mówię do was waszym językiem, ale wy musicie posiąść Mój język, aby Mnie zrozumieć. Człowiek patrzy na wszystko przez pryzmat swoich doświadczeń i swojego poznania. Ja jednak nie mogę i nie chcę wyzbyć się Mojej Boskości dla obcowania z wami. Aby Mnie pojąć, musicie Mnie poznać. Mój język upodabnia się do waszego w przekazie, ale nie w duchu. Kluczem do właściwego pojmowania Pisma jest Duch Święty. Prorocy Go otrzymują, aby mogli właściwie rozumieć Pisma Nowego i Starego Testamentu. Uprzytomnijcie sobie, jak wiele powstało błędnych interpretacji tych świętych Pism i jak bardzo nieumiejętnie podchodzi się do ich czytania. Zostały udostępnione każdemu, kto zechce je czytać. Jednak ten, kto nie posiadł Ducha dla ich rozumienia, nie może ich właściwie zrozumieć. Tylko ten, kto ma Ducha, rozumie. Dlatego też powstało tyle błędów, ponieważ dostęp do Słowa Bożego jest tak wielki, jednak Duch Święty nie wchodzi tam, gdzie czyta się Pisma, ale tam, gdzie służy się Jedynemu Bogu i w czystym sercu uwielbia Boga. Nie możecie kupić zrozumienia, bo Duch Święty wieje tam, gdzie chce.

 

Kiedy byłem chłopcem, stoczyłem Mój pierwszy bój z tymi, którzy nie pojmowali Pism. Chciałem ukazać im błędy w myśleniu i w rozumieniu proroctw. Ludzie jednak nie próbują odnaleźć prawdy, ale dostosować prawdę do swoich potrzeb i jest to głównym grzechem tych, którzy fałszywie interpretują Pisma i kaleczą ich mowę w uszach innych. Również dziś mówię do ludzi poprzez Pisma i poprzez proroków. I dziś otwieram Moje usta, aby karmić was Moim Słowem. Nie jest to jednak Słowo możliwe do zrozumienia dla każdego i wielu spośród was nie pojmuje go właściwie. Do Słowa Boga należy podchodzić tak jak do samego Boga, z bojaźnią i miłością. W czytaniu i interpretowaniu Słowa Bożego należy używać Ducha Świętego bardziej niż jakiegokolwiek zmysłu. Bodajbyście nie posiadali żadnego ze zmysłów, pojmijcie Moje słowa, posiadając Ducha.

 

Dlatego i dziś zdarza się, że słowa Moje są źle interpretowane i odrzucane ze względu na brak zrozumienia. Błogosławieni, którym Duch objawił prawdę, jednak są oni nie liczni. Czytając Słowo, które do was kieruję, powinniście czytać sercem, nie ustami. Powinniście prosić Ducha, aby nie pozwolił wam błądzić, ale wiódł prostą drogą do prawdy. Obrzydliwe są Mi uczynki tych, którzy nie szukają prawdy, ale słów które mogliby użyć przeciwko Mnie. Czy nie widzicie, że to samo czynili faryzeusze? Popełniacie ich grzechy, nie próbując nawet uwierzyć, nie badając Mojego Słowa w waszych sercach, nie pozwalając Mojemu Duchowi działać w waszych umysłach przez waszą zatwardziałość.

 

Ja, Bóg, nie będę się lękał. Pozwolę wam to czynić, jednak łaski których nie chcecie przyjąć, winny być podarowane innym. Grzechem waszym jest odciąganie innych od źródła łaski. W swojej pysze sądzicie, że wiecie, że rozumiecie i pojęliście Boga, jednak nie możecie Go przyjmować, ponieważ się przed wami ukrył. Więcej znają Mnie pokorne dusze niż studiujący wszelką dostępną wiedzę. Powtarzacie po sobie słowa, nie dając Mi dostępu do waszych umysłów. za każde słowo wymierzone przeciwko Moim łaskom przyjdzie wam odpokutować.

 

Duch mówi do ducha. Kto jest z ducha, pojmie, kto jest z ciała, będzie zabijał, ponieważ duch walczy z ciałem, a ciało walczy z duchem. Ostrzegałem was, abyście nie sądzili, że pozbawiam was Mojej miłości. Wybrałem was i powołałem do czynienia służby w Moim Kościele, do prowadzenia tych, których wam dałem. Zastrzegłem wam jednak, że jesteście szafarzami Mojej łaski, nie jej właścicielami. Nie panujcie nad Moimi darami i nie macie prawa do ich zatrzymywania. Waszym zadaniem jest rozdzielać je wśród wiernych. 

 

Czy nie pojmujecie, że o was właśnie powiedziano słowa: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdziem nie rozsypał”, w przypowieści o talentach? Powierzyłem wam Moje skarby, a wy zamiast je pomnażać, ukryliście je głęboko w ziemi. Nie czerpiecie z nich żadnego pożytku i nie pozwalacie ich pomnożyć innym. Wiecie, jaki los was czeka, kiedy staniecie na Moim Sądzie. Ten, któremu więcej dano, winien jest Mi więcej. Podchodźcie bardzo roztropnie do powierzonego wam zadania, bo ani się spostrzeżcie, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie sądzić między narodami. Na nic zdadzą się wówczas wasze dobre układy, zachowane dobre relacje, posługa niewadząca nikomu. Przychodząc na świat, przyniosłem wam pokój jako obietnicę i miecz jako prawdę. Nakazałem wam walczyć o Moje Królestwo, aby zapanował pokój, a nie wprowadzić spokój i wyciszać tych, którzy go burzą.

 

Zważcie na Moje słowa. Nie pojęliście Mnie wówczas i nie pojęliście Mnie teraz. Słowo, które nikomu nie wadzi, nie jest słowem Boga. Czy nie zwaśniłem całego Izraela? Czy jest to zbyt wielka cena za prawdę? Ależ nie wszyscy ją przyjmą, ale czy jest powód, aby ją odrzucić? Czy fakt, że nie wszyscy przyjmą Boga i będą zbawieni, jest powodem, aby tego Boga odrzucić? Nie każę wam nawrócić wszystkich i trafić w gusta każdemu, każę wam głosić prawdę niezależnie od tego, czy słucha was mnóstwo, czy zaledwie garstka. Mi wystarczyło dwunastu, abym ogłosił prawdę na wszystkich krańcach Ziemi. Czyńcie prawość, nie zważając na względy ludzkie.

 

Zlęknieni pasterze pierzchający przed owcami, usłyszcie Moje wezwanie! Służcie waszemu Panu, bo kiedy powróci, zapyta was o te wszystkie przetrzebione stada. Dlaczego nie walczyliście z wilkami? Dlaczego nie słuchaliście ostrzeżeń, jakie wam posyłałem? Dlaczego nie umacnialiście Moje zagrody? Na wszystkie z tych pytań jest jedna odpowiedź, ponieważ wiara wasza była niewystarczająca. Uwierzyliście temu co ludzkie, ponieważ zatraciliście to co Boskie, a stało się tak, ponieważ nie dość gorliwie szukaliście Mnie i nie dość gorąco pragnęliście. Błogosławię was, ponieważ was wybrałem. Nie lękajcie się ludzi, bo nic wam uczynić nie mogą. Lękajcie się Tego, który powierzył wam włodarstwo, ponieważ Jemu winni jesteście całą waszą służbę. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...