Aktualności

2023-10-13 16:12

Duch Paraklet. ODDAWANIE CZCI BOGU W DUCHU I PRAWDZIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Św. Jan Apostoł: Rozważałaś słowa Jezusa o tym, że prawdziwi czciciele Ojca będą oddawać Mu cześć w Duchu i Prawdzie, a Duch objawił ci podwójne znaczenie tych słów. Po pierwsze Bóg jest Duchem, bowiem Bóg nie żywi się ofiarami ze zwierząt i nie są Mu do niczego potrzebne. Żydzi nie do końca pojmowali duchową naturę Boga i czasem mieszali czysty kult Boga z wiarą innych kultur, czczących swoje bóstwa, gdzie ofiary były formą „karmienia” żarłocznych bóstw, a w wypadku niedostatecznego ich karmienia wpadały w gniew. Ofiary ze zwierząt w Izraelu miały charakter symboliczny. Były co prawda składaniem na ołtarzach pożywienia, jednak służyło to bardziej oddaniu czci Bogu i dziękczynienia Mu za wszystkie otrzymane od Niego dary. Nie wszyscy jednak właściwie pojmowali te ofiary i to, że Bogu podobały się raczej ofiarne serca ludzi, którzy je składali, a nie one same. Jezus podkreślił ten fakt, mówiąc o tym, że Bóg jest duchem i nie żywi się ofiarami, które są Mu składane.

 

Kult oddawany Bogu w Izraelu miał przygotować ludzkość na przyjście Mesjasza, który miał złożyć się w ofierze całopalnej, poświęcić więc nie tylko swoje ciało na ofiarę, własne życie, ale również swojego Ducha. W ten sposób Bóg w swoim Synu – który stał się Człowiekiem, połączył kult Starego Testamentu z Ofiarą Nowego Testamentu, zachowując ofiarę, ale zmieniając jej charakter. Odtąd jest to Ofiara duchowa, bo raz dokonawszy się w wymiarze cielesnym i realnym, będzie ona powtarzana przez wieki w wymiarze duchowym. Ciało Jezusa zastąpiło wszelką ofiarę z krwi i ciała, a Jego umęczony i upokorzony Duch zastąpił właściwą ofiarę serca, jakiej Bóg oczekiwał.

 

Od chwili śmierci Chrystusa Jego ofiara będzie składana Bogu poprzez działającego w Kościele Ducha Świętego, a jest to Ofiara składana poprzez wiarę, której źródłem jest Duch Święty. Prawdą, o której należy pamiętać i w którą trzeba wierzyć, jest Ofiara Chrystusa. Ten, kto w Niego wierzy, jest w prawdzie, a uczestnicząc duchowo w Jego Męce poprzez święte sakramenty Kościoła, oddaje cześć Bogu, jakiej Bóg oczekuje. Oto właściwa ofiara, jaką zapowiedział Jezus w rozmowie z Samarytanką przy studni.

 

W tych słowach jest jednak jeszcze jedna prawda, zawierająca tajemnicę przyszłego kultu Boga Ojca. Bóg Ojciec nie będzie już więcej odbierał ofiary na górach czy w samej Jerozolimie, ale w swoich Trzech Osobach, które poprzez Nowe Przymierze objawi ludzkości. Tajemnica Trójcy Świętej zakończy kult jednoosobowego Boga, jaki był sprawowany zarówno przez Samarytan, jak również przez Żydów, ich spór więc nie ma dalej podstaw do istnienia, ponieważ Bóg Ojciec pragnie być odtąd czczony w swoich Trzech Osobach, a więc jako On sam w Duchu Świętym i jako On sam w Prawdzie, a więc w Jezusie Chrystusie, który jest Prawdą. Bóg Ojciec odbiera więc chwałę poprzez swojego Syna w każdej ofierze Mszy Świętej i poprzez Ducha Świętego obecnego i działającego swoją mocą w każdym z sakramentów. Kościół święty jest właśnie tą nową upragnioną przez Boga ofiarą, składana w Duchu i Prawdzie, bo poprzez Ducha Świętego w Chrystusie – to jest w Jego Mistycznym Ciele. 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...