Aktualności

2022-09-19 16:17

Kontemplacja Boga Ojca. OJCIEC SZCZĘŚCIA: Źródło wiecznego szczęścia

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Teraz naucz się radości, która nie zależy od tego świata. Popatrz na twoją radość, kiedy daję ci to, co ci się podoba. Zapamiętaj ją, bo jest częścią nauki. Chcę, abyś okazywała Mi miłość z powodu twojego zadowolenia. Chcę uczestniczyć w twojej radości i przyjmować twoją wdzięczność. Kiedy odpoczywasz, odpoczywaj wraz ze Mną. Kiedy się radujesz, dziel się ze Mną twoją radością. Bóg nie jest towarzyszem na złe chwile. Bóg jest towarzyszem wszelkich ludzkich chwil i czasów. Chcę udziału w twojej radości i pragnę być obdarzony twoim zadowoleniem. Niech tak będzie, że nauczysz się kochać Mnie, dzieląc ze Mną chwile radości, abyś zatrzymała tę więź na chwile trudne i bolesne. Jeżeli nie zapomnisz o Mnie w swoim szczęściu, nie zapomnisz Mnie również w niedoli.

 

W każdej sytuacji odnajduj Mnie, podporządkowując się Mojej Woli. Poznaj ją i pokochaj, bo należy do Mnie. To Ja pragnę, a ty przyjdź Mi z pokrzepieniem, przyjmując Moją Wolę. Jestem tak blisko teraz, odczuj Mnie. Kiedy jednak będziesz się zmagać z przeciwnościami, będę znacznie bliżej. Bądź pewna, że mimo braku wszelkich doznań, posiadasz Mnie i uszczęśliwiasz Mnie, pełniąc z zadowoleniem Moją Wolę. W tej Woli jestem obecny. Modląc się, uśmiechaj się do Mnie w duszy, a poznam twoją miłość. Sprzeciwiaj się swoim zachciankom i pragnieniom, wybierając raczej Moje zadowolenie niż własne. Milcz uparcie w utrapieniach. Nie dołączaj twojego głosu do powszechnego lamentu i narzekania. Niech twoja ufność będzie twoją siłą. Kiedy nie odczuwasz zadowolenia, a twoje ziemskie potrzeby nie są zaspokojone, raduj się Moim zadowoleniem i wierz, że przyjmując wszystko, co się tobie sprzeciwia, czynisz zadowolonym Mnie, samego Boga, udowadniając Mi swoją miłość, w której wybierasz Moje zadowolenie i stawiasz je ponad własne.

 

Dziś pragnę napełnić cię pokojem. Przyjmij go i raduj się. Jutro niepokojem, bądź zadowolona w równej mierze. Jeżeli zjednoczysz twoją wolę z Moją, będziesz zawsze szczęśliwa, świadoma, że twoje niezadowolenie może być źródłem Mojego zadowolenia, jeśli tylko nie poddasz się mu, ale uczynisz je narzędziem oddawania Mi chwały. Wszystko może być dla ciebie środkiem uwielbienia Mnie i każda najmniejsza niedogodność dla ciebie staje się modlitwą. Nie pożądam twoich słów, ale twojego serca. Jeśli nie znajdujesz słów, aby Mnie uwielbić to dlatego, że słowa są na to zbyt małe, a miłość, którą pragniesz Mnie miłować, nie znajdzie przyjaciela w słowach. Zabieram cię w wyższe przestrzenie miłości, dla których słowa pozostają na Ziemi, ale duch wznosi się ponad nie i tam kontempluje Boskość. Nie szukaj więc słów, kiedy chcesz Mnie uwielbić, nie szukaj Moich objęć w słowach, ale w pokornym przyjmowaniu Moich pocałunków, które przychodzą do ciebie jako doświadczenie sprzeczne z twoją wolą. Wznoś twojego ducha do Mojej miłości i oddawaj Mi Boskie pocałunki, przyjmując wszystko z pokorą i zadowoleniem.

 

Twoje najmniejsze i nieistotne wyrzeczenie się własnej woli wyraża miłość, jakiej pragnę i może być hymnem, na jaki czekam. Zapamiętaj nie pragnę słów i twoja modlitwa nie musi być słowami. Kochaj Mnie poprzez samo trwanie we Mnie miłością i pokorą, która pragnie się ofiarować. Mów do Mnie Moim językiem – naucz się milczenia. Niech twoje serce wyraża raczej to, co pokorą wyraża twój język, milcząc. Trwaj we Mnie, milcząc i słuchaj Mnie, milcząc. Pomogę ci. Nauczę cię modlitwy, która trwa bez ustanku. Nauczę cię kochać Mnie, tak jak kocham Ja i wyrażać Mi swoją miłość nieustannie. Wiesz Mi, że to właśnie Mnie uszczęśliwia. Kocham cię w Moim milczeniu. Oddaj Mi twoją miłość, milcząc na zewnątrz, a krzycząc o twojej miłości wewnątrz. Usłyszę cię. Napoję cię. Opróżnij twoje wnętrze z wszystkiego, co tłumi ten wdzięczny krzyk miłości. Poznaj Mnie, bo pragnę ci się w objawić jako Mądrość. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...