Aktualności

2022-07-24 16:17

Kontemplacja Boga Ojca. OJCIEC STWORZYCIEL: Dla Boga „Żyć” – oznacza „Kochać”

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Dzisiaj przychodzę, aby zapewnić cię o Moim zwycięstwie. Jestem zwycięzcą, a ty zwyciężysz wraz ze Mną. Kto uczynił Mnie swoim Obrońcą, musi zwyciężyć. Ja zawsze zwyciężam, ponieważ jestem Bogiem i nie ma nikogo, kto mógłby stawić Mi czoło. Nie mam przeciwnika, bo sam jeden Jestem. Kiedy ty zjednoczysz się ze Mną, dołączysz do Mojego wiecznego „Jestem” i również dla ciebie nie będzie przeciwnika. Teraz jednak opieraj się z całej siły na Mnie, bo masz przeciwnika i to bardzo silnego [szatana]. Opieraj się wobec jego ataku, nie licząc na własne siły, ale tylko i wyłącznie na Moje. Będę cię bronił zawsze, ilekroć Mnie zawołasz. Jesteś oczkiem w Mojej głowie, jak jedynak, wyczekiwany latami. Nie opuszczam cię. Ilekroć grozi ci niebezpieczeństwo, zrywam się z Mojego tronu, aby biec ci na ratunek.

 

Córko, jesteś stworzeniem, które potrafi kochać. Gdybyś wiedziała, co dla Mnie oznacza być kochanym i jak wiele gotów jestem ofiarować temu, kto kocha, nigdy nie lękałabyś się o swoje Zbawienie. Pragnę miłości. Ten kto posiada miłość, jest dla Mnie cenniejszy niż złoto. Nie ma dla Mnie wartości większej, za którą oddałbym więcej. Twoja miłość zniewala Mnie do nieustannego oddawania się tobie i obdarzania cię nowymi łaskami. Kiedy wspominasz Moje Imię, przypatruję ci się z największym zachwytem. Jestem Bogiem o czułem sercu kobiety, Bogiem o zaborczym sercu mężczyzny, Bogiem o troskliwym sercu matki, ale Moje Serce pragnie nieskończenie więcej.

 

Jeżeli chcesz poznać, jak bardzo chcę być kochany, uświadom sobie, że ceniłem bardziej twoją miłość od życia własnego Syna (od własnego życia, bo życie Mojego Syna jest Moim życiem). Nie mogę odłączyć się od Mojego Syna. Zawsze trwam w Nim. Bo dla Mnie żyć – oznacza kochać. Nie istnieje życie ponad miłością, Ale życie jest właśnie w miłości. Dlatego jeśli kochasz, nie zadręczaj się, ale złóż wszelką troskę na Mnie i bądź pewna, że będę przy tobie po wszystkie twoje dni. Nie opuszczę twojej duszy, ale zaślubię ją po wszystkie czasy, bo dla Mnie żyć – oznacza kochać. Nie ma życia poza miłością. Żyć i kochać to jedno we Mnie. Nauczę cię tak kochać i tak żyć. Będziemy jedno na wieki. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...