Aktualności

2022-08-15 16:17

Kontemplacja Boga Ojca. OJCIEC ŁASKI: Słabość człowieka i miłosierdzie Boga

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Pierwszą pokusą, jaka zagraża twojej duszy, jest ta, że Ja, Bóg, miłuje sprawiedliwych, a grzesznikami pogardzam. Popełniwszy grzech, choćby najmniejszy, szukasz winy w sobie i wymierzasz sobie sprawiedliwość, lękając się, że nie patrzę już na ciebie z miłością i nie masz we Mnie pomocy. To pycha. Zwracanie się ku sobie samemu, zawsze jest odwracaniem się od Boga. Ja chcę odwrócić to błędne koło, które nie prowadzi donikąd. Upadek nie jest końcem drogi, ale etapem. Użalanie się nad własną grzecznością nie prowadzi do powstania z niego, ale do zniechęcenia. Bardzo niebezpiecznego zniechęcenia.

 

Jakakolwiek byłaby twoja myśl, nie będzie pocieszeniem, jeśli zatrzymasz ją przy sobie i będziesz rozważać swoją słabość, jej przyczyny, jej następstwa i jej istotę. To strata czasu, bo grzech zwalcza się łaską, a nie rozumem. Ty nie potrafisz go pokonać, ale Ja to potrafię. Zamiast więc pozostawać myślami w upadku, znieść wzrok ku Temu, który ma moc uwolnić cię od wszelkiego zła. Swoją pokusę zamień na modlitwę, odbierając sobie prawo do rozmyślania o sobie. Zamiast więc myśleć: „Wciąż zawodzę, nie ma dla mnie nadziei”, pomyśl: „Bóg jest miłosierny i może wszystko. W Jego mocy jest uwolnić mnie od tego ciężaru, a skoro ja nie mam zadowolenia w moich upadkach, ale zasmucają mnie śmiertelnie, wyrzekam się ich i zdaję na łaskę miłosiernego Boga „.

 

Rozmyślaj teraz o istocie Mojego miłosierdzia. Co oznacza, że jestem miłosierny? Proś Ducha Świętego, aby ukazał ci głębie Mojego miłosierdzia. Jeżeli jestem Miłosierdziem, to twoja szczęśliwa godzina, bo znalazłaś Tego, który pragnie wciąż przebaczać. Miłosierdzie jest Miłością, która biegnie na pomoc. Jestem tym który zawsze szuka najmiłosierniejszych rozwiązań. Dążę do uzdrowienia, uleczenia i uwolnienia duszy. Szukam pretekstu, aby pomagać. Szukam woli aby wyjść jej na spotkanie. Moje miłosierdzie oznacza, że w Moim spojrzeniu na ciebie wyszukuje tego, co cię usprawiedliwia, nie tego, co cię pogrąża. Dążę do dobra i chcę je widzieć i tworzyć. Dostrzegając choćby odrobinę, pomnażam je.

 

Wspominaj na wszystkie akty miłosierdzia, jakie są opisane w Ewangelii i na słowa, którymi Mój Syn obdarzył ludzkość przebaczeniem. „Jest skory do gniewu i bardzo łaskawy”, taki jestem wobec poszukujących Mnie dusz. Twoja nędza nie ma granic, ale Moje miłosierdzie przewyższa ją nieskończenie. Uchwyć się tego, co wznosi cię ku górze, nie tego, co ściąga cię w dół, do otchłani piekielnych, w których nie ma nadziei. Ty masz nadzieję i masz Tego, który jest Twoją nadzieją, bo oddał za ciebie życie nie po to, aby cię utracić. Umacniaj się w we Mnie, a nie zdoła cię pokonać żadna pokusa nieprzyjaciela. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...