Aktualności

2020-10-24 16:07

Kapłanie, czy starasz się, aby w twojej parafii nikt się nie potępił? Czy zdobywasz grzeszników dla Mnie? – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Grzech lenistwa pochłania kapłańskie serca do tego stopnia, że zajmują się głównie sobą, dbając o własny komfort zewnętrzny i wewnętrzny. To znaczy, nie przejmują się zbyt wiele niczym i nie chcą podejmować nic, co zmąciłoby ich spokojny i ustabilizowany tryb życia. Chcą dogonić świat i z niego czerpać, a nie z Boga i Jego niewyczerpalnych spichlerzymówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Świat ulega ciągłym zmianom. Bóg pozostaje niezmienny i wieczny. Poznanie świata nie jest warunkiem koniecznym do bycia dobrym kapłanem. Poznanie Boga jest. Na Sądzie Bożym nikt nie będzie rozliczał kapłanów z ich ogólnej wiedzy i orientacji w wydarzeniach w świecie polityki, gospodarki czy przyrody, ale ze znajomości Boga, dla którego zostali konsekrowani. Nie tylko ręce i usta kapłana są konsekrowane, ale także jego serce, nogi i wszystkie zmysły i umysł. To znaczy pamięć, umiejętność uczenia się i poznawania, inteligencja i zdolności. Kapłan będzie musiał rozliczyć się z tego, na co spożytkował te dary, a Sąd ten nie będzie zbiorowy, tylko indywidualny i szczegółowy.

Teraz zastanów się głęboko nad Moimi słowami i spróbuj zmierzyć się z prawdą o sobie. Czy szukasz sposobności do pomagania innym? Czy starasz się zdobyć grzeszników dla Mojego Serca? Starasz się sprawić, aby w twojej parafii nikt się nie potępił? Czy Pismo Święte masz w ręku również często jak telefon? Czy największe poruszenia twojego serca są z wiązane z Moją Osobą? Czy jestem twoim odpoczynkiem? Czy we Mnie szukasz wytchnienia? Jak często klękasz poza Mszą świętą? Czy w ogóle klękasz przede Mną z własnej woli czy potrzeby poza nakazami prawa? – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

We wszystkim niech ci towarzyszy Jezus i Maryja. – św. o. Pio

czytaj więcej...