Aktualności

2014-04-26 00:11

Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II

     Już jutro Jan Paweł II i Jan XXIII zostaną oficjalnie ogłoszeni świętymi. Ten dzień to dla każdego z nas okazja do wielkiej dumy narodowej, ale też modlitwy i refleksji nad naszą „drogą do świętości”.

Dla nas powodem do radości jest też fakt, że Ojciec Święty jako ksiądz Karol Wojtyła oraz biskup krakowski wielokrotnie odwiedził Kaplicę na Brzegu. Teraz, gdy zostanie ogłoszony świętym, będziemy jeszcze mocniej prosić o Jego opiekę nad Kaplicą.

Z okazji tej kanonizacji w parafiach naszej archidiecezji odbywały się różne nabożeństwa, Msze święte i inne. To ważne wydarzenie było obecne też w mediach. Jutro TVP pokaże transmisję z uroczystości kanonizacyjnej na TVP1, TVP Info i TV Polonia o godzinie 10:00.

Więcej programów w TVP pod tym linkiem: TVP – KANONIZACJA

Polecamy stronę Diecezji o Kanonizacji: kanonizacja.diecezja.pl

Kanonizacja odbędzie się 27 kwietnia 2014, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Taką datę już wcześniej, wymienił sam papież wskazując, że zrezygnowano z planów zorganizowania tej uroczystości zimą tego roku w trosce o tysiące polskich pielgrzymów, którzy jechać będą z Polski autokarami.

Kanonizacja obu papieży będzie historycznym wydarzeniem w życiu Kościoła. Polski papież zostanie ogłoszony świętym w rekordowo krótkim czasie, dziewięć lat po śmierci. W przypadku Jana XXIII Franciszek uczynił zaś wyjątek; zgodził się na kanonizację bez wymaganego do niej zgodnie z przepisami kościelnymi cudu uzdrowienia, przypisywanego jego wstawiennictwu. Wystarczył jeden przypadek cudu, wybrany do beatyfikacji w 2000 roku.

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego

Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. A w dniu kanonizacji Siostry Faustyny która odbyła się w Rzymie w dniu 30 kwietnia 2000 roku Papież Jan Paweł II ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Modlitwa za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II

„Modlitwa zawsze sprawia, że Syn Boży jest wśród nas: „gdzie są dwaj lub trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20).” (List do Rodzin n. 4)
– Święty Janie Pawle II,  pomóż naszej rodzinie wspólnie modlić się.

„Modlitwa służy ugruntowaniu duchowej spoistości rodziny, przyczyniając się do tego, że rodzina staje się silna Bogiem.” (List do Rodzin n. 4)
– Święty Janie Pawle II,  pomóż  naszej rodzinie trwać w wierze, nadziei i miłości.

„Poprzez rodzinę toczą się dzieje człowieka, dzieje zbawienia ludzkości.”(List do Rodzin n. 23)
– Święty Janie Pawle II,  pomóż  naszej rodzinie osiągnąć świętość.

„Jak bardzo konieczne jest świadectwo tych wszystkich rodzin, które znajdują w nich prawdziwe spełnienie swego życiowego powołania.” ( List do Rodzin n. 5)
– Święty Janie Pawle II,  pomóż naszej rodzinie upodabniać się do Świętej Rodziny.

„Matka Chrystusa zaprasza nas, abyśmy przez tę modlitwę zjednoczyli się z Jej Synem, który miłuje każdą ludzką rodzinę.” (List do Rodzin n. 23)
– Święty Janie Pawle II,  pomóż naszej rodzinie wypełnić prośbę Maryi, byśmy zrobili wszystko, co mówi nam Jej Syn, Jezus Chrystus.

„Nie lękajcie się żadnych zagrożeń! Boże moce są niepomiernie większe od Waszych trudności! Niepomiernie większa od zła, które zakorzeniło się w świecie, jest moc Sakramentu Pojednania.” (List do Rodzin n. 18).
– Święty Janie Pawle II, pomóż naszej rodzinie ufać w Boże miłosierdzie.

„Pragniemy, ażeby Chrystus, który jest „wczoraj i dziś, ten sam także i na wieki” (Hbr 13,8), był z nami, gdy „zginamy kolana przed Ojcem, od którego pochodzi każde rodzicielstwo i każda ludzka rodzina” (por. Ef 3,14-15).” (List do Rodzin n. 23)
– Święty Janie Pawle II, pomóż naszej rodzinie kochać i bronić życia od poczęcia do naturalnego kresu.

czytaj więcej...