Aktualności

2023-05-31 16:11

Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana – Święto – (Rok A ) – 1 czerwiec

EWANGELIA (Mt 26, 36-42) – czytania

PRAWDZIWY FUNDAMENT

o. Michał Legan 

Duch wprawdzie gorliwy, ale ciało słabe. Każdy z nas może bardzo dobrze odnaleźć się w tych słowach Jezusa. Ile to razy podejmowaliśmy decyzję radykalnego nawrócenia, wkroczenia na drogę prawdziwie chrześcijańskiego życia? Czasem nawet udaje się nam to zrealizować na dłuższy lub krótszy czas. Wcześniej czy później jednak potykamy się i misternie układane przez nas cegiełki życia duchowego rozpadają się.

.
Święty Paweł daje nam cenną wskazówkę w Liście do Koryntian: Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu oprócz tego, który już jest położony, a którym jest Jezus Chrystus (1 Kor 3, 11). Jeśli nie budujemy na Nim, to nasz wysiłek jest daremny. Chrześcijaństwo nie jest religią, w której musimy udowadniać Bogu i sobie samym, jak wielkimi siłaczami duchowymi jesteśmy. Wręcz przeciwnie, chodzi w nim o uznanie własnej słabości i niewystarczalności, o wyznanie własnego grzechu i przyjęcie zbawienia ofiarowanego nam przez Jezusa. On jest jedynym prawdziwym fundamentem i gwarantem naszego zbawienia.
.
Jezu Chryste, poprzez swój krzyż na zawsze zgładziłeś grzech i śmierć. Pomóż nam zrozumieć zbawczą tajemnicę Twojej śmierci, abyśmy dzięki temu mieli udział w Twoim życiu.

 

czytaj więcej...