Aktualności

2024-05-22 16:27

Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana (Rok B ) – Święto – 23 maj

EWANGELIA  (Mk 14, 22-25) – czytania

PAN JEZUS

Powołanie kapłańskie jest powołaniem do uczestniczenia w Mojej misji, Mojej Ofierze Męki i śmierci na krzyżu i w Moich zasługach. Namaszczenie, które otrzymuje kapłan, jest powieleniem namaszczenia, które otrzymałem od Ojca. Udzielam go w imieniu Ojca tym, których wybiorę, aby kontynuowali Moją misję zbawienia świata. Rozważanie Mojej Męki jest bardzo ważną częścią kapłańskiego życia, aby świadomie sprawował Ofiarę Mszy świętej i miał świadomość, ile kosztuje Mnie każdy grzech.

Chcę, aby każdy kapłan był wielkim wrogiem grzechu w każdej postaci, aby go w porę rozpoznawał i walczył z nim mocą płynącą z Mojej Męki i Zmartwychwstania. Droga krzyżowa jest obrazem tych mąk, które cierpię z powodu ludzkich grzechów, wśród których najbardziej bolą Mnie te zadane przez dusze kapłańskie, najwięcej przeze Mnie umiłowane i uprzywilejowane.

Jestem gotów walczyć o każde kapłańskie serce, poświęcając sam siebie, poświęcając ciebie i poświęcając liczne dusze jako żertwy zadośćuczynienia na Moich ołtarzach. Nikt na całym świecie nie może przydać Mi więcej bólu niż kapłan, bo Moja miłość do kapłańskiego serca jest największa. Jeśli chcesz ująć Mi bólu, weź jedno z tych serc i umieść je w swoim sercu, aby wynagradzać Mi jego nieczułość i grzechy.

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

czytaj więcej...