Aktualności

2023-03-03 16:28

Jak Mnie obrażają, te wasze fałszywe zaniki pamięci – Matka Boża

<— Powrót do czytelni

 

Czy aż tak Mnie nienawidzisz, że mówisz o tym miejscu [Kaplica Na Brzegu], z ironią, z lekceważeniem, z podśmiechiwaniem, z szyderstwem, z… Czy aż tak Mnie nienawidzisz za wszelkie łaski jakie uzyskałeś tu, w tym miejscu ode Mnie? Czy aż tak Mnie nienawidzisz, że rozpowiadasz o Mnie i tym miejscu ciężkie słowa, które będą ci ciążyć w dniu twojego rozliczenia przed Moim Synem? Czy aż tak Mnie nienawidzisz za Moje wybranie tych pokornych, tych wiernych Mi, tych najmniejszych, za ich miłość do Mnie?

 

Czy jest gdzieś w tej wsi, takie drugie miejsce? Czy jest w tej wsi, takie drugie miejsce, gdzie oddawana Mi jest taka cześć i uwielbienie? Chociaż dziś mniejsza, ale to też twoja „zasługa” i za to, też zdasz słony rachunek przede Mną. Czy są w tej wsi, gdzieś tacy ludzie, tak wierni Mi jak tu? Tak, tego właśnie nie znosisz, wraz z całą zgrają nikczemników i obłudników, do której przynależysz! Tak, tej wierności Mi, w tym miejscu, tych pokornych nienawidzisz!

 

Jeśli jednak jest, takich miejsc wiele w tej wsi, dlaczego tu u Mnie [Kaplica Na Brzegu] szukałeś pomocy w chwili twojej tragedii rodzinnej? Jak Mnie obrażają te wasze fałszywe zaniki pamięci na tyle łask, które tu rozlewałam na was! Jak wy myślicie stanąć przede Mną w dniu waszego Sądu? Jak się wytłumaczycie? Powiadam wam, będziecie drżeć, ale wówczas powiem w obecności Mojego Syna: Nie znam was!

 

Wiele spraw ciężkich, ciąży dziś na tobie i twojej rodzinie. Ta społeczność doznała wiele krzywdy, wiele spraw nigdy nie znajdzie rozwiązania z powodu konfliktów sąsiedzkich. To wszystko ciąży na tobie i twojej rodzinie. Do Nieba nie dostanie się nic, co jest nieczyste, a więc obciążone czyjąś krzywdą, niesprawiedliwością, pychą, a najgorzej przeciwstawieniu się czci Boga i Jego Matki.

 

Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. – Mt 5, 26. (…) wiele spraw nigdy nie znajdzie rozwiązania z powodu konfliktów sąsiedzkich…

 

czytaj więcej...