Aktualności

2014-05-10 22:00

IV Niedziela Wielkanocy – 11 maj

Chrystus oddał za nas życie i zmartwychwstał, abyśmy razem z nim mogli żyć wiecznie. Tę wielką prawdę uzmysławia nam ewangeliczny obraz Dobrego Pasterza, który jest jedynym ocaleniem dla błądzącego człowieka – jest Bramą, przez którą człowiek dostępuje zbawienia. W dniu dzisiejszym prośmy Boga, aby nigdy nie zabrakło kobiet i mężczyzn gotowych włączyć się w dzieło zbawienia i głosić je całemu światu.

 

 Dobry Pasterz

Starotestamentalni prorocy oraz psalmiści nazywali Boga pasterzem Izraela. Zapowiadali też, że w czasach ostatecznych Bóg da swojemu ludowi Pomazańca, który będzie się troszczył o naród jak pasterz o swoje owce. Jezus oznajmia dziś, że to właśnie On wypełnia zapowiedzi proroków. Nie jest jednym z owych przywódców, którzy oszukiwali swych zwolenników i prowadzili ich na manowce. Nie chce też być potężnym wojownikiem lub ziemskim królem – nie przyszedł po to, by walczyć orężem. On jest Pasterzem – dobrym i miłosiernym.
Podobnie jak pasterz owiec idzie na początku stada, aby wskazywać właściwą drogę, tak też Jezus swoim życiem i nauką ukazuje ludziom drogę do Ojca. Dla Niego ważne jest życie i szczęście każdego bez wyjątku człowieka. Jego Ewangelia to niezawodny drogowskaz dla tych, którzy się zagubili na ścieżkach życia i nie umieją znaleźć drogi do Boga. Jezus pochyla się nad ich słabością jak pasterz nad skaleczoną owcą. W sakramencie pojednania goi ludzkie rany zadane przez grzech i dodaje sił do walki ze złem. Kiedy zaś doświadczamy pokus ponad nasze siły, On staje w naszej obronie, wiedząc, że sami nie będziemy w stanie przeciwstawić się atakom szatana.
Jezus oddał za nas życie i zmartwychwstał, abyśmy razem z Nim mogli żyć wiecznie. Chcemy więc z ufnością iść za naszym Panem, Nauczycielem i Pasterzem, bo u Jego boku czujemy się bezpieczni. Idąc z Nim przez życie, na pewno nie zginiemy.

ks. Franciszek Mickiewicz

 

czytaj więcej...