Aktualności

2022-12-17 16:11

IV Niedziela Adwentu (Rok A) – 18 grudzień

EWANGELIA (Mt 1, 18-24) – czytania

BĄDŹMY, JAK JÓZEF, POSŁUSZNI BOGU!

ks. Włodzimierz Cyran

Na każdym etapie historii zbawienia Bóg oczekuje na zaangażowanie i na odpowiedź człowieka. Rozmawia z nim, aby mu objaśnić – trudne do pojęcia – Boskie zamiary. Powołuje go do godności i misji, ale ostatecznym powołaniem będzie udział w życiu samego Boga. Święty Józef był człowiekiem prawym i sprawiedliwym, szukał woli Bożej, ale sam nie mógł zrozumieć swojego powołania ani dzieła Ducha Świętego w swej małżonce – Maryi. Bóg przychodzi mu z pomocą; zleca uznać poczęte Dziecię i przyjąć do swojego rodu, a więc do narodu wybranego.

 

Ten, który jest Synem Bożym, Emmanuelem – 'Bogiem z nami”, staje się – dzięki św. Józefowi – potomkiem króla Dawida, zapowiadanym od wieków przez proroków. Trudno jest pojąć Boże plany, ale św. Józef nie waha się: jest całkowicie posłuszny Bogu, nie boi się wziąć do siebie Tego, „co jest z Ducha Świętego”.

.

Nie lękajmy się przyjmować dzieł Ducha, bo na drodze posłuszeństwa słowu Boga Jezus-Zbawca przychodzi na świat i w nasze życie. Współpracować, jak św. Józef, być posłusznym jak on, na polecenie Boga przyjąć w swe życie nadprzyrodzone działanie Stwórcy, po ojcowsku strzec Jego dzieł – oto nasze powołanie.

 

czytaj więcej...