Aktualności

2022-01-22 16:11

III Niedziela Zwykła – (Rok C ) – 23 styczeń

EWANGELIA (Łk 1, 1-4;4,14-21) – czytania

„DZIŚ” SPEŁNIAJĄ SIĘ SŁOWA PISMA

ks. Robert Łobko

Słowa towarzyszą nam od pierwszych chwil życia. Dzięki nim potrafimy wyrazić miłość, zachwyt, oczekiwanie. Słowa umożliwiają kontakt z drugim człowiekiem. Istnieje również słowo, od którego zależy całe ludzkie życie. Słowo powołujące do istnienia, prowadzące szlakami życia i zapewniające wieczność. Słowo to odczytał pisarz Ezdrasz, a lud słysząc je, upadł przed Panem na kolana. Słowo to odczytał Jezus w nazaretańskiej synagodze, a słuchający Go wpatrywali się w Niego z podziwem. Również my słyszymy to słowo.

 

Chrześcijanin to człowiek słowa. Wcielone Słowo – Jezus przekazuje nam nieustannie dobrą nowinę, wyzwala nas z więzów krępujących nasze życie, otwiera nasze oczy na światło Ducha Świętego. Mamy dziś doskonałą okazję do postawienia sobie pytania o rolę słowa Bożego w naszym życiu. Czy kieruję się tym, co Bóg do mnie mówi? Czy potrafię słuchać Chrystusa?

 

Święty Paweł powiedział, że wiara rodzi się ze słuchania, słuchanie natomiast ma miejsce dzięki słowu Chrystusa (Rz 10, 17). Im bardziej słuchamy, tym mocniej wierzymy i tym bardziej zbliżamy się do Tego, kto do nas mówi. Wiara jest naszą odpowiedzią na słowo, które Bóg do nas kieruje.

czytaj więcej...