Aktualności

2022-03-19 16:11

III Niedziela Wielkiego Postu (Rok C ) – Głucha – 20 marzec

EWANGELIA (Łk 13,1-9) – czytania

NAWRÓĆ SIĘ!

ks. Bogusław Laskowski SSP

Czy usłyszeliśmy już Boże wezwanie do nawrócenia, wezwanie pełne miłości i troski? Bóg zna skutki życia bez nawrócenia i dlatego woła, prosi, upomina. Pan nie chce śmierci grzesznika, On jest łaskawy, pełen miłosierdzia, odpuszcza wszystkie winy. Bóg, który jest Miłością, ma dla każdego z nas wiele cierpliwości. Nie możemy jednak ciągle odkładać na później nawrócenia, czyli zmiany naszego życia. Wołanie o nawrócenie dotyczy nie tylko sąsiada, który pije i znęca się nad żoną, lekarza materialisty, polityka, który nie myśli kategoriami dobra wspólnego, brata który pogubił się na drodze swego powołania… To również ja i Ty mamy się nawrócić! 

 

W Ewangelii jest mowa o bardzo brutalnych wydarzeniach, o tragicznej śmierci wielu ludzi. Te informacje zaszokowały współczesnych Jezusowi, a Jezus mówi: Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie! Suche drzewo bez owoców to każdy człowiek, który uporczywie trwa w grzechu. Grzech zaś, to brak miłości, to brak życia. Teraz jest nam dany czas na przemianę, na użyźnienie duszy słowem Bożym, na odnowienie jej sakramentem pokuty i pojednania, na umocnienie jej Chlebem eucharystycznym tak, byśmy mogli przynieść owoc nawrócenia.

czytaj więcej...