Aktualności

2022-03-12 16:11

II Niedziela Wielkiego Postu (Rok C ) – Sucha – 13 marzec

EWANGELIA (Łk 9,28b-36) – czytania

PRZEMIENIONE OBLICZE CHRYSTUSA

ks. Paweł Wojtas

Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam fakt przemienienia Pańskiego na górze Tabor, gdzie Jezus objawił się wybranym uczniom jako zapowiadany Mesjasz. Przemienienie ukazało wypełnienie się w Jezusie pism prorockich o Mesjaszu, Synu Bożym i Synu Człowieczym. Potwierdziło także wszystkie starotestamentowe zapowiedzi dotyczące Jezusa, Jego Boskość i Jego zbawczą misję.

 

Na świadków swojego przemienienia wybrał Jezus tych samych uczniów, którzy będą świadkami Jego trwogi i duchowej walki w Ogrodzie Oliwnym: Piotra, Jakuba i Jana. Ujrzeli oni chwałę Chrystusa, która miała umocnić ich wiarę, aby nie zwątpili, gdy ujrzą Jezusa umęczonego, udręczonego, ogołoconego z Bóstwa.

 

Przemienienie Jezusa budzi w Apostołach przerażenie, bojaźń Bożą, ale także napawa ich wewnętrznym pokojem i chęcią skrycia się w bezpieczne ramiona tak potężnego Pana, o którym Bóg Ojciec mówi: To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. Wiedzą, że Ten, na którego patrzą, jest umiłowanym Synem Bożym. My także mamy Go słuchać, kontemplując w czasie Wielkiego Postu przemienione oblicze Chrystusa, abyśmy mogli Go ujrzeć, takim jakim jest w chwale nieba.

czytaj więcej...