Aktualności

2015-01-04 13:02

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 4 stycznia

  JAK BÓG MÓWI DO MNIE? 

 

 
Świat zalewa nas dzisiaj potokiem słów. Płyną one strumieniami z telewizji, radia, prasy, Internetu. Każdy news i informacja chce być pierwsza i najważniejsza. Pośród tej mieszaniny informacji pokornie przemawia do nas także Bóg. Czy słyszymy Jego Słowo?

 

Międzyludzka komunikacja oparta jest na słowie. Rodzice z zapartym tchem wyczekują pierwszego niezgrabnego słowa ich dziecka. Nauczyciel przekazuje wiedzę uczniom, przemawiając do nich. Żołnierz czeka na rozkaz swego przełożonego. Zakochani szepczą do siebie czułe słowa. Nawet kłótnie i sprzeczki polegają na wymianie zdań. Również w świecie komunikacji cyfrowej podstawą jest słowo.
 .
Bóg także komunikuje się z nami za pośrednictwem Słowa. Ono stoi u początku naszej relacji z Nim. Przypomina nam o tym św. Jan Ewangelista. Jeśli zaniedbamy słuchania tego Słowa, to dalsza komunikacja będzie zaburzona.
Słowo, które Bóg wypowiada do każdego z nas, jest czymś więcej niż tylko informacją. Bóg przemawia do mnie i do Ciebie przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. On jest prawdziwym Słowem Boga do nas. Jezus obdarza każdego z nas pełnią życia. On nas prowadzi. W chwilach utrapienia jest nam pociechą, w momentach próby pokrzepieniem. Jego obecność sprawia, że człowiek nigdy nie czuje się sam.
Tak jak dziecko nie może zlekceważyć głosu rodziców, uczeń swojego nauczyciela czy żołnierz rozkazu dowódcy, tak my nie możemy nie słuchać naszego Ojca. Słowo Boże daje nam życie. Otwórzmy nasze serca i umysły na Jezusa Chrystusa. Niech On będzie tym pierwszym i najważniejszym Słowem w naszym życiu. 
ks. Daniel Bunia
czytaj więcej...