Aktualności

2024-05-19 16:31

II Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego – 20 maj

EWANGELIA (J 15, 26-27; 16, 12-15) – czytania

MATKA BOŻA:

Jako Matka wszystkich apostołów przyjęłam dary Ducha Świętego w pełni. Otrzymałam czystą miłość, wyznanie Boskiego Ducha, w którym osadzał wszystkie Moje cierpienia i wynagradzał Mi ból, który wypełnił Moją duszę. Ta moc miłości i darów dla wszystkich apostołów trwa w Kościele za przyczyną Moich nieustannych modlitw. Duch Święty przychodzi i udziela się wszystkim wierzącym w Sakramencie Bierzmowania, ale nie jest to jedyne źródło łask udzielanych przez Ducha Świętego. Duch Święty jest miłością, która żyje, która krąży po Mistycznym Ciele Kościoła, aby go umacniać i ożywiać. Nie zaniedbujcie modlitwy do Ducha Świętego, nie zaniedbujcie nabożeństw, w których jest On przyzywany, aby mógł dać wam niezbędne siły i mądrość do działań apostolskich. Spójrzcie na Apostołów, na ich pokorę, w której nie czynili nic prócz przyzywania mocy Ducha Świętego i nie próbowali dokonać czegokolwiek własną mocą. Nie wykonali nawet najmniejszej misji bez Ducha Świętego. Czekali na Niego, aby wyruszyć tam, gdzie On ich pośle, czekali długo, czekali bez utraty czasu, modląc się i poszcząc.

 

Żadna działalność apostolska nie może być wykonywana na własna rękę, ale musi być we wszystkim pełniona Wola Boża, której bez pomocy Ducha Świętego człowiek nie jest w stanie wykonać. Pamiętajcie o tym, nie obwiniajcie się za niepowodzenia, za nieumiejętności, tchórzliwość i brak zapału, ale wzywajcie pomocy Ducha Świętego i pamiętajcie, że Ja trwam na modlitwie wraz z wami i modlę się za was. Kończcie i zaczynajcie dzień tak, jakbyście byli w nieustannym oczekiwaniu na Ducha Świętego. Oddawajcie się Mu przed rozpoczęciem dnia i kończcie dzień złożeniem Mu hołdu za wszystko, czego poprzez was dokonał. Pozbądźcie się prawa do posiadania waszych dni, wasze dni niech należą do Ducha Świętego. Niech będą od początku do końca pełne Jego łaski i Jego Woli, niech będą Jego dziełem w was, apostołach tych czasów ciemności, niech spłynie na was światło Ducha Świętego, abyście rozpoznali Wolę Bożą tam, gdzie zostaliście posłani. Błogosławię was w imię w Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

czytaj więcej...