Aktualności

2024-02-17 16:11

I Niedziela Wielkiego Postu – WSTĘPNA (Rok B) – 18 luty

Ewangelia (Mk 1, 12-15) – czytania

IDŹ PRECZ, SZATANIE!

ks. Zdzisław Peszkowski

Jest pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Rozpoczynamy czas podejmowania w naszym życiu duchowym trudnych decyzji – trudnych, bo dotyczących naszego stosunku do Boga, do świata, do ludzi i do wieczności. W przeznaczonej na dzisiejszą niedzielę Ewangelii sam Jezus daje nam wzór postępowania wobec szatańskich pokus.

 

On, Bóg-Człowiek, Chrystus Pan, pozwolił złemu duchowi, aby Go kusił. Stało się to przede wszystkim po to, aby nam, słabym i grzesznym ludziom, pomóc w walce ze złym. Jezus swoim postępowaniem uczy nas, abyśmy zmagali się ze złem i wobec pokus potrafili powiedzieć: „nie!”, zwyciężając zasadzki szatana. Nie ma takiej pokusy, której człowiek wierzący nie mógłby zwyciężyć w imię Boże. „Idź precz szatanie!” – taka odpowiedź, dopełniona modlitwą, westchnieniem do Boga, czyni nas mocarzami, bez względu na nasz wiek i zaistniałe okoliczności.

 

Boże, pełen miłosierdzia, spraw, aby ten Wielki Post był wypełniony dobrymi decyzjami i zwycięstwem nad pokusami złego ducha. Obdarz mnie wytrwałością w modlitwie, w umartwieniu i dobrych uczynkach, abym nawrócił się i wierzył w Ewangelię Twojego Syna.

 

„Jezus czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana.” (por. Mk 1, 13)

czytaj więcej...