Aktualności

2014-11-28 11:18

Hymn o Miłości

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał …
.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice …
i posiadał wszelką wiedzę …
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił …
a miłości bym nie miał …

.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją …
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,

.
nic bym nie zyskał.

.

Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;

.
nie cieszy się z niesprawiedliwości,

.
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.

.
Miłość nigdy nie ustaje …

.

1 Kor 13, 1-9

czytaj więcej...