Aktualności

2015-11-16 14:41

Hej przy łące – Kolęda Rycerzy Chrystusa Króla

1. Hej przy łące, przy zielonej przy judzkiej dolinie. Piękna sława o Maryi na cały świat słynie.

2. Swe dziewictwo Bogu dała i Go tak błagała, by zabłysła tu na Ziemi, mesjańska Chwała.

3. Bóg wybrał Maryję Pannę na swoje narzędzie, widząc jak ta biedna ludzkość, tutaj nędzę przędzie.

4. Zakłada nowy Izrael z tej biednej ludzkości. Posyła swego anioła, mówiąc o miłości.

5. Maryja serce otwarła na Boskie wezwanie. Bogu swą wolę oddała idąc w zaufanie.

6. Zrodziła Maryja Syna w betlejemskiej grocie Bogu tak bardzo dziękuje za te łaski krocie.

7. W niebieskie Dziecię wpatrzona, w  Bogu zanurzona, Józefowi w ręce daje Zbawiciela świata.

8. Aniołowie się zjawili, hymn Bogu śpiewali. Hołd należny Mu oddali, Boga w Nim uznali.

9. Pastuszkowie przybieżeli, spiesząc na wezwanie, jakie im anieli dali, przerywając spanie.

10. Gdy tylko Dziecię ujrzeli, swe kolana zgięli. Na oblicze swe upadli, Boga w Nim poznali.

11. Wół i osioł się dziwują na to anielskie granie. Pasterzom się przypatrują leżąc tak na sianie.

12. Zwierzęta kolana zgięły, Boga adorując. Jak pasterze i anioły chwały nie ujmując.

13. Pasterze łzy uronili, Boga w Nim poznali. Na kolanach, na modlitwie, w adoracji trwali.

14. W ręce swe Jezusa brali, kolan nie prostowali. Maryi tak dziękowali, Boga uwielbiali.

15. Cofając się na kolanach z szopy wychodzili, głowy ku ziemi skłaniali, Dzieciątko żegnali.

16. Uniesieni duchem prawdy, szli rozpowiadając, aby każdy biegł do groty, innych zachęcając.

17. O spaniu już nie myśleli w Bogu roztopieni. Wszystko oni już poznali jak to usłyszeli.

18. Radość w grocie panowała Jerozolima truchlała, bo przybyli trzej królowie z wschodu magowie.

19. Żydom wszystko oznajmili strachu napędzili. Do Betlejem ich wysłali, by Boga szukali.

20. Gwiazda ich tam prowadziła miejsce pokazała, W dawidowym świętym mieście na domek wskazała.

21. Przed Królem się pojawili, dary swe złożyli. Bogu chwałę oddawali, serca wylewali.

22. Z różnych stron świata przybyli łaską oświeceni, dar języków otrzymali wszystkich rozumieli.

23. Z Maryją się pożegnali Dziecię całowali, kolana swe pozginali Boga tu poznali.

24. Siedzi Ona w pokoiku w betlejemskim mieście i kołysze i piastuje narodzone Dziecię.

Strona główna: Kolędy i pastorałki

czytaj więcej...