Aktualności

2020-03-31 18:04

GRZECH RODZI CHOROBY. NAWRÓĆCIE SIĘ DO MNIE CAŁYM SERCEM – BÓG OJCIEC

<— Powrót do czytelni

 

Św. Faustyna w Dzienniczku zapisała, że Bóg już dawno by wymierzył sprawiedliwą karę dla ludzkości, której powierzył Ziemię z powody naszych niegodziwości, lekceważenia przykazań Bożych i Kościelnych, profanowania Mszy św., itd. sami wiemy co robimy kiedy inni nas nie widzą, i sami wiemy jak przed innymi udajemy jacy jesteśmy wspaniali. Duch Święty przemawia do nas i wyjaśnia, że pod tą cienką warstwą, którą pokazujemy jacy jesteśmy zadbani, poukładani, szczęśliwi, kryje się rozpacz i nieszczęście. W Piśmie św. czytamy, że Duch Święty przenika serca i zna je „na wylot”. Ta nieunikniona interwencja Boga ciągle się oddala jak pisze św. Faustyna w Dzienniczku, ponieważ ciągle i nieustannie interweniuje u Boga Matka Boża, która zakrywa nas, nasze przewinienia grzechowe, przed Najwyższym Majestatem Bożym.


Wyciągnijmy wnioski z obecnej sytuacji. Pan Jezus będąc w Ogrojcu pisze św. Łukasz w Ewangelii, że jeszcze więcej się modlił będąc w udręce, w obawie o życie, a my czy też tak robimy?, czy czas „wolny” obecny wykorzystujemy na modlitwę?, czy na telewizję co nowego?, czy internet? BÓG, MÓWI: NAWRÓĆCIE SIĘ DO MNIE CAŁYM SERCEM I ODWRÓĆCIE SIĘ OD GRZECHÓW.

***

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...