Aktualności

2018-09-16 16:10

Główne Grzechy Kapłańskie. DROGA KRZYŻOWA KAPŁAŃSKA – ROZPOCZĘCIE

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE

Rozważanie Drogi krzyżowej – 1 godz.

 

Pan Jezus: Powołanie kapłańskie jest powołaniem do uczestniczenia w Mojej misji, Mojej Ofierze Męki i śmierci na krzyżu i w Moich zasługach. Namaszczenie, które otrzymuje kapłan, jest powieleniem namaszczenia, które otrzymałem od Ojca. Udzielam go w imieniu Ojca tym, których wybiorę, aby kontynuowali Moją misję zbawienia świata. Rozważanie Mojej Męki jest bardzo ważną częścią kapłańskiego życia, aby świadomie sprawował Ofiarę Mszy świętej i miał świadomość, ile kosztuje Mnie każdy grzech. Chcę, aby każdy kapłan był wielkim wrogiem grzechu w każdej postaci, aby go w porę rozpoznawał i walczył z nim mocą płynącą z Mojej Męki i Zmartwychwstania. Droga krzyżowa jest obrazem tych mąk, które cierpię z powodu ludzkich grzechów, wśród których najbardziej bolą Mnie te zadane przez dusze kapłańskie, najwięcej przeze Mnie umiłowane i uprzywilejowane.

 

Zastanów się więc, czy akceptujesz swój grzech, czy raczej walczysz z nim wszelkimi sposobami? Czy prosisz Mnie, abym dał ci łaskę życia bez grzechu, abym nie był przez ciebie raniony, bity, przybijany do krzyża i zabijany? Tę Drogę krzyżową odmawiaj więc zawsze za swoje grzechy, Mój synu, prosząc Mnie, abym udzielił ci łaski świętości. 

 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...