Aktualności

2018-09-17 12:56

Główne Grzechy Kapłańskie. DROGA KRZYŻOWA KAPŁAŃSKA

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE

Rozważanie Drogi krzyżowej – 1 godz.

 

STACJA II

PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE RAMIONA

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

 

Pan Jezus: Przyjęcie powołania oznacza przyjęcie krzyża. Pamiętaj, Kim jestem. Jestem Zbawicielem świata, który odkupił ludzkość poprzez krzyż. Powołałem cię do kontynuowania Mojego dzieła na Ziemi i rozlewania Moich zasług na dusze. Zgodziłeś się iść za Mną, a teraz wyrzekasz się krzyża? Wyrzekasz się pracy bez zapłaty, celibatu, życia w umartwieniu, życia modlitwy? Jak chcesz kontynuować Moje dzieło bez krzyża? Zamiast niego wybierasz przyjemność, wygodę i rozrywkę, które daje ci świat. Ja daję ci krzyż, ale w nim zawieram moc Mojej miłości i opieki. Otrzymujesz umocnienie i pocieszenie serca, którego tamte rzeczy ci nie dadzą. Wyniszczą, spłycą i upośledzą twoje serce. Cofniesz się w rozwoju z powodu swoich grzechów i będziesz coraz mniej zdolny do kontynuowania Mojej misji, a tym samym do realizowania swojego powołania.

 

Biorąc krzyż na ramiona, wziąłem również ciebie z twoim kapłańskim krzyżem, abyś nigdy nie musiał nieść go sam. Kapłan nigdy nie jest sam, chyba że wyrzuca Mnie ze swojego życia przez grzech. Wtedy muszę zabrać mu Moją opiekę i błogosławieństwo. Dopóki jednak nie ma żadnego bożka przede Mną, dopóty będę niósł jego krzyż wraz z nim.

 

Ojcze nas…

Zdrowaś Maryjo…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

 

 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...