Aktualności

2018-09-16 14:19

Główne Grzechy Kapłańskie. DROGA KRZYŻOWA KAPŁAŃSKA

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE

Rozważanie Drogi krzyżowej – 1 godz.

 

STACJA XII

PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

 

Pan Jezus: Kiedy podnoszono Mnie na krzyżu, błagałem za twoją duszę, aby Ojciec pozwolił Mi wynieść ją tak wysoko, jak pragnę. Moja trzygodzinna agonia na krzyżu była szczytem modlitwy i ofiary. Całe te trzy godziny ofiarowałem za kapłanów, kwiat Mojej Męki i zarazem jej owoc. Błagałem, aby zostali zachowani w łasce. Już wówczas przebaczyłem wam wszystkie kapłańskie grzechy, jakie będą Mnie krzyżować  przez wszystkie pokolenia ludzkie. Grzechy faryzeuszów wydały Mnie w ręce katów. Grzechy kapłańskie ponawiają Moją Ofiarę i rozmnażają jej męki w mnóstwie dusz, jakby kierują Mnie w ręce mnóstwa katów, spośród których jednak najdotkliwiej cierpię od Moich umiłowanych. Wszelkie zgorszenie pociąga za sobą dusze. Zaniedbania i egoizm w postępowaniu kapłanów owocuje brakiem wiary u wiernych.

 

A jednak ustanowiłem kapłaństwo i nie żałuję tego. Jednak kapłan, prawdziwie oddany Mojemu Sercu, przynosi Mi więcej radości i ulgi niż tysiąc dusz ofiarnych. Jak mógłbym przekonać was, Moi synowie, do walki na śmierć i życie o świętość? Jak przekonać, że bez miłowania Mnie nie wolno wam wstępować w Moje szeregi? Tylko miłość ma siłę nieść krzyż. Tylko miłość ma siłę na nim wytrwać do końca. Moja agonia i śmierć niech będą waszą siłą. Nic ponad to nie mogę wam już dać. Moja Męka na krzyżu jest Moją najcenniejszą łaską. Ponownie dziś ofiarowuję ją za twoją duszę, kapłanie, abyś żył już tylko dla Mnie. 

 

Ojcze nas…

Zdrowaś Maryjo…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

 

 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...