Aktualności

2015-09-09 09:41

Ewangelia na każdy dzień – 9 wrzesień

Ewangelia wg. św. Łukasza  6,20-26

W owym czasie Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:
„Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy was zelżą i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom”.

Komentarz do Ewangelii:

Szczęśliwi ludzie wolni

Wciąż są miejsca na świecie, gdzie chrześcijanie są prześladowani z powodu Ewangelii. Męczeństwo, wygnanie, marginalizacja społeczna, ośmieszanie. Jezus mówi do swoich uczniów, aby pomimo takich doświadczeń czuli się szczęśliwi. Na tych, którzy wytrwają, czeka nagroda w niebie. Nie bójmy się cierpień. Są one jedynie chwilowym doświadczeniem w porównaniu z wiecznością. Dlaczego ludziom bogatym tak trudno jest osiągnąć doskonałość? Bogactwo opiera się w znacznej mierze na zaufaniu dobrom materialnym, a także na ich przecenianiu. Zasobny portfel, dobry samochód, luksusowy dom stają się centrum i celem naszego życia. Postawmy sobie pytanie, czy materializm nie opanował zbyt mocno naszego umysłu i nie kieruje naszym postępowaniem.
.

Panie, proszę zachowaj moje serce wolne od tego, co materialne, i od pokusy władzy opartej na wyzysku i dominacji nad innymi.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...