Aktualności

2015-07-09 07:22

Ewangelia na każdy dzień – 9 lipiec

Ewangelia wg. św. Mateusza   10,7-15

Jezus powiedział do swoich apostołów:
„Idźcie i głoście: «Bliskie już jest królestwo niebieskie». Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy.
A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, powitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was.
Gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie chciano słuchać słów waszych, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam: Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu”.

Komentarz do Ewangelii:

Przykład wiary

Jezus posyła apostołów, aby szli i głosili Ewangelię. Jednocześnie ostrzega ich, że nie wszyscy przyjmą słowo Dobrej Nowiny. Żyjemy w świecie, w którym ścierają się różne poglądy. Obok nas jest wielu ludzi, którzy są niewierzący albo nie żyją na co dzień przykazaniami. Podchodźmy do nich z szacunkiem i nie zniechęcajmy się brakiem ich wiary. Bądźmy tylko świadkami. Niech każdy niewierzący będzie dla nas pytaniem w naszym osobistym rachunku sumienia: Czy przykład życia, jaki mu daję, jest na tyle autentyczny, że mógłby go przekonać do wiary w Chrystusa?
.
Panie, modlę się za wszystkich niewierzących i nieżyjących duchem Ewangelii, których spotkałem w moim życiu. Proszę dla siebie o wytrwałość w głoszeniu Dobrej Nowiny, a dla nich o otwarte serca.
.
ks. Mariusz Krawiec SSP
czytaj więcej...