Aktualności

2015-09-07 09:22

Ewangelia na każdy dzień – 7 wrzesień

Ewangelia wg. św. Łukasza  6,6-11

W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę.
Uczeni zaś w Piśmie i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go.
On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: „Podnieś się i stań na środku”. Podniósł się i stanął.
Wtedy Jezus rzekł do nich: „Pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy wolno źle czynić? życie ocalić czy zniszczyć?”
I spojrzawszy wokoło po wszystkich, rzekł do człowieka: „Wyciągnij rękę”. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa.
Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezusowi.

Komentarz do Ewangelii:

Nienawiść kontra dobro

Jezus uzdrowił człowieka, a nauczyciele Pisma i faryzeusze w reakcji na to zaczęli tracić rozum ze złości. Brzmi to absurdalnie, bo jak można w obliczu dobra, które się dokonało, odczuwać nienawiść. Niestety tak się działo. Złość i nienawiść zaślepiają człowieka. Ma to miejsce nawet w obliczu dobra, które się dokonuje. Nie spodziewajmy się, że odpowiedzią na dobro z naszej strony zawsze będzie dobro. Jeśli ludzkie serca zatrute są grzechem, reakcja może być odwrotna. W takiej sytuacji trzeba jedynie pamiętać, że Chrystus pokonał zło i moce ciemności i to On jest Panem nieba i ziemi. Jeśli pewne trudności są nam dane, to jedynie po to, aby nasza wiara wzrastała.
.

Modlę się za prześladowców Kościoła. Za tych, którzy są w swojej nienawiści zaślepieni i w ich sercach czai się podstęp. Mniej, Panie, litość nad nimi, a mnie daj wytrwałość w czynieniu dobra.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...