Aktualności

2014-11-06 22:00

Ewangelia na każdy dzień – 7 listopad

Ewangelia wg św. Łukasza 16,1-8

.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: Sto beczek oliwy. On mu rzekł: Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: Sto korcy pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości.

.

Komentarz do Ewangelii:

.

Sztuka dobrego zarządzania
.

Każdego poranka z banku wieczności otrzymujemy kredyt w wysokości osiemdziesięciu sześciu tysięcy czterystu sekund życia na dany dzień. Nie mamy jednak opcji, że niewykorzystane sekundy przejdą na dzień następny. Czas stracony, czyli nieofiarowany innym, przepada bezpowrotnie. Trwonię Boże dary za każdym razem, kiedy w egoistyczny sposób zagarniam je dla siebie, zamiast dzielić się nimi. Dobrze natomiast zarządzam i budzę zachwyt Ojca, kiedy rezygnuję z łatwego zysku i dzielę się tym, co posiadam.
.
Panie, proszę, pomóż mi doceniać każdą chwilę mojego życia i przeżywać ją w pełni, z radością, pasją i odpowiedzialnością.
s. Anna Maria Pudełko AP

 

czytaj więcej...