Aktualności

2015-09-04 10:02

Ewangelia na każdy dzień – 4 wrzesień

Ewangelia wg. św. Łukasza  5,33-39

Faryzeusze i uczeni w Piśmie rzekli do Jezusa:
„Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów; Twoi zaś jedzą i piją”.
Jezus rzekł do nich: „Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, i wtedy, w owe dni, będą pościli”.
Opowiedział im też przypowieść: „Nikt nie przyszywa do starego ubrania łaty z tego, co oderwie od nowego; w przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego.
Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków; w przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki się zepsują. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Kto się napił starego wina, nie chce potem młodego, mówi bowiem: «Stare jest lepsze»”.

Komentarz do Ewangelii:

Nie dla kompromisu z grzechem

Nie da się połączyć wiary z przywiązaniem do grzechu. Miłosierny Bóg odpuszcza człowiekowi nawet najgorsze grzechy, ale pod warunkiem, że człowiek za nie żałuje i składa postanowienie poprawy. Tak jak nie można wlewać młodego wina do starych worków skórzanych, tak też nie można prosić o łaskę Bożą, gdy nie chce się odciąć od grzesznego stylu życia. Nasze życie związane jest z walką duchową. Zmagamy się z pokusami Złego, czasem także upadamy. Jezus po to przyszedł na świat, aby wyzwolić nas z niewoli grzechu. Bądźmy stanowczy w naszych postanowieniach i ufajmy w Bożą opatrzność.
.

Panie, oddaję Ci moje słabości i upadki. Podejmuję się walczyć z grzechem teraźniejszym i odcinam się od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...