Aktualności

2015-02-04 08:45

Ewangelia na każdy dzień – 4 luty

Ewangelia wg. św. Marka    6, 1-6

.

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry? I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

.

Komentarz do Ewangelii:

Uprzedzenie

Tym, co przeszkadza nam w poprawnej relacji wobec drugiego człowiek, jest uprzedzenie. Tak często przecież zbieramy informację o konkretnej osobie. Ktoś tym samym staje się sędzią tego człowieka, którego chcemy poznać. My sami jednak nie wiemy, jaki jest on w rzeczywistości. Jesteśmy jedynie uprzedzeni. Jest to niestety przeszkoda w nawiązaniu poprawnej relacji z drugą osobą. Może się zdarzyć, że na skutek czyjegoś osądu przekreślimy człowieka, bliżej go nie poznając.

.
        Wydaje mi się, że mieszkańcy Nazaretu byli uprzedzeni wobec Jezusa. Przekreślili Jego naukę. Nie wierzyli, że może być On obiecanym Mesjaszem. Skorzystali z opinii innych ludzi, sami nie spotykając się z Jezusem.

.
         A Ty? Czy szukasz Jezusa w swoim życiu? Czy może sugerujesz się tym, co ktoś inny powie? A może miałeś taki moment w życiu, gdzie ktoś zasiał w Twoim sercu wątpliwość? Rozmawiałeś o tym z Bogiem?

ks. Rafał Kusiak

czytaj więcej...