Aktualności

2015-05-30 06:00

Ewangelia na każdy dzień – 30 maj

Ewangelia wg. św. Marka    11,27-33

Jezus wraz z uczniami przyszli znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i pytali Go: „Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żeby to czynić?”
Jezus im odpowiedział: „Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi”.
Oni zastanawiali się między sobą: „Jeśli powiemy: «Z nieba», to nam zarzuci: «Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?» Powiemy: «Od ludzi»”. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali Jana rzeczywiście za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi : „Nie wiemy”.
Jezus im rzekł: „Więc i Ja nie powiem wam, jakim prawem to czynię”.

Komentarz do Ewangelii:

Pokochajmy prawdę!

Mówiąc „nie wiemy”, owi ludzie skłamali. Doskonale bowiem „wiedzieli”, że chrzest Janowy pochodził od ludzi. Oni zresztą wszystko „wiedzieli” i nie wkładali zbytniego wysiłku w poznanie prawdy. Dlatego nic dziwnego, że odpowiadając na pytanie Jezusa, skłamali. Ludzie „wszystkowiedzący” często kłamią. Takim ludziom Jezus nie mówi nic o sobie. Tacy ludzie nie mogą Go poznać. Aby poznać Jezusa, trzeba kochać prawdę i wytrwale jej szukać, pamiętając, że nie musi być wygodna. Ważne, by była pełna.

.

ks. Mieczysław Łusiak SJ

czytaj więcej...