Aktualności

2015-07-30 09:52

Ewangelia na każdy dzień – 30 lipiec

Ewangelia wg. św. Mateusza   13,47-53

„Podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko?”
Odpowiedzieli Mu: „Tak jest”.
A On rzekł do nich: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”.
Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.

Komentarz do Ewangelii:

Troska o dar

Perspektywa Sądu Ostatecznego uświadamia nam, że nasze życie jest w rękach Bożych. Bóg nas prowadzi, oddaje za nas życie swojego Syna Jezusa, ale jednocześnie wymaga od nas moralności zgodnej z Jego przykazaniami. Nie można wieść życia w chaosie, omijając wszelkie zasady moralne. Bóg jest Ojcem kochającym, ale jednocześnie sprawiedliwym. Stawia przed nami wymagania, które powinnyśmy starać się wypełnić, jak najlepiej potrafimy. Gospodarz, który otrzymuje w zarząd dom, stara się go utrzymać w jak najlepszym stanie. Nasze życie tutaj na ziemi jest darem, który otrzymujemy od Boga na czas naszej ziemskiej wędrówki. Jeśli nie będziemy troszczyli się o ten dar i zmarnujemy go, zostanie nam to wypomniane.
.
Boże, który jesteś sędzią sprawiedliwym i jednocześnie kochającym, ale i wymagającym ojcem, chciałbym, aby moje życie tutaj na ziemi było przeżyte tak, abym w dniu sądu nie musiał się wstydzić tego, kim byłem.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...