Aktualności

2015-04-30 10:33

Ewangelia na każdy dzień – 30 kwietnia

Ewangelia wg. św. Jana 13, 16-20

Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im:
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować.
Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz potrzeba, aby się wypełniło Pismo: «Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę». Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że Ja jestem.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał”.

Komentarz do Ewangelii:

Pan i sługa- przyjaciel

„Sługa nie jest większy od swego pana…” Czasem żatrobliwie, czasem poważnie mówimy, że sztuką jest znać swoje w miejsce: „w szeregu”, „w przyrodzie” – po prostu w codziennym życiu. Oznacza to także, odkrywanie i ciągłe doskonalenie swojego  powołania. Szczególnie aktualnie wybrzmiewa to w tym tygodniu, kiedy modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz modlimy się o pełną wierność dla tych, którzy już to powołanie rozeznali i realizują. Oczywiście do wierności i wiarygodności powołany jest każdy uczeń Chrystusa Pana. Wszystkim nam zatem nieustannie trzeba się modlić, abyśmy byli „sługami”, którzy naprawdę znają swoje miejsce w Bożych planach, ale również błagać o to, byśmy słuchając tego wszystkiego, czego Jezus nas uczy, byli coraz bardziej wiernymi, autentycznymi Jego przyjaciółmi. On powiedział nam wszystko – powiedzmy i my…!  

.

o. Jerzy Tupikowski CMF

czytaj więcej...