Aktualności

2015-01-03 09:43

Ewangelia na każdy dzień – 3 stycznia

Ewangelia wg. św. Jana 1, 29-34

 

Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym.

 

Komentarz do Ewangelii:

 

 

Oto Baranek Boży

 Słyszymy dzisiaj świadectwo Jana: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata…
      W dzisiejszym świecie można zaobserwować niebezpieczną skłonność do lekceważenia grzechu. U wielu z nas zniknęło całkowicie poczucie grzechu. Niektórzy twierdzą, że w ogóle nie ma grzechu.
        To w takim razie, po co w ogóle Bóg przyszedł na ziemię? Dla kogo to Boże Narodzenie?
        Jeśli nie poczuwam się do grzechu i winy, to niepotrzebne mi chrześcijaństwo.Jeśli z mojej śwaidomości znika grzech – to znika również przebaczenie a w konsekwencji znika Bóg, który przyszedł dla mnie na ten świat.

 

o. Mariusz Tabor OFM

czytaj więcej...