Aktualności

2014-11-29 11:57

Ewangelia na każdy dzień – 29 listopad

Ewangelia wg św. Łukasza 21, 34-36

.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma przyjść, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

.

Komentarz do Ewangelii:

.

 

Uwaga na serce

.

 Wśród różnych chorób, które trapią współczesnego człowieka, są i te związane z całym układem krążenia i bezpośrednio z sercem. Takie to już jest nasze „serduszko”. Bardzo ważne. Gdy ono niedomaga, cały nasz organizm nie bardzo radzi sobie „z krwioobiegiem”. A bez niego nic w nas nie będzie zasilane życiodajnym tlenem i energią. 

.

     To nasze serce ma też inne znaczenie i symbolikę. Doskonale ją znamy – uczucia, nastroje, emocje…, ale też i wiara, zaufanie, miłość… 

.

      Pan Jezus mówi dzisiaj o sercu i przestrzega, by nie było ono „ociężałe”. Cóż to jest ta ociężałość i czym może być spowodowana? Słyszymy o konkretnych sprawach: obżarstwie, pijaństwie, troskach doczesnych. Można powiedzieć, że Pan Jezus nazywa rzeczy po imieniu. Nie trzeba wielkiego domyślania się – sprawa jest ewidentna.

.

     Jakie jest zatem to moje „serduszko”? I czy jest ono gotowe, by „stanąć przed Synem Człowieczym” – już teraz…?  

.

ks. Robert Ptak SCJ

czytaj więcej...