Aktualności

2015-08-28 01:00

Ewangelia na każdy dzień – 28 sierpnia

Ewangelia wg. św. Mateusza   25,1-13

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
„Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: «Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie». Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: «Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną». Odpowiedziały roztropne: «Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie».
Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: «Panie, panie, otwórz nam». Lecz on odpowiedział: «Zaprawdę powiadam wam, nie znam was».
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

Komentarz do Ewangelii:

Aby nie przeoczyć nadejścia Pana

Przypowieść o dziesięciu pannach mówi o potrzebie czuwania. Nie wystarczy powiedzieć: wierzę, a następnie zatrzymać się w miejscu. Nasza relacja z Bogiem potrzebuje wzrostu. Każdy nowy dzień jest zaproszeniem do modlitwy. Ale takiej, która jest żywa i autentyczna. Z nastaniem nocy wszystkie panny z ogarnęło znużenie i sen. Te, które miały oliwę w lampach, wraz z nadejściem Oblubieńca szybko się pozbierały i były gotowe do drogi. Jezus oczekuje od nas, abyśmy byli przygotowani na Jego nadejście. Żyjąc na co dzień słowem Bożym i oraz sakramentami, które sprawuje Kościół, na pewno nigdy nie przeoczymy nadejścia Pana.
.

Panie, dodawaj mi siły i odwagi, abym nigdy nie ustawał w drodze do Ciebie. Dodaj mi odwagi w podejmowaniu nawet najtrudniejszych wyzwań.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...