Aktualności

2015-02-28 07:52

Ewangelia na każdy dzień – 28 luty

Ewangelia wg. św. Mateusza   5,43-48

.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził».
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski”.

.

Komentarz do Ewangelii:

Za nieprzyjaciół – modlitwa?

W dzisiejszej Ewangelii Jezus wyraźnie nawiązuje do istniejącego prawa, które regulowało zachowania ówczesnych ludzi, włączając w to tzw. prawo sprawiedliwego odwetu („oko za oko”). Prawo to dawało ludziom pewien poziom bezpieczeństwa lub też inaczej mówiąc, pełniło funkcję odstraszającą potencjalnych krzywdzicieli.
.

       Jezus natomiast zaskakuje swoich słuchaczy radykalną zmianą tego prawa. O co chodzi w tym miłowaniu nieprzyjaciół i modlitwie za nich? Trzeba w ten sposób najpierw uchronić się od chęci odpłacenia złem za zło i nie przyjmować logiki nienawiści. To zapewni nam pokój serca i prawdziwą wolność ducha. Zróbmy proste ćwiczenie: zamiast rozpamiętywać, co złego uczynił mi np. mój sąsiad i szukać okazji do „zemsty” – odmówmy za niego codziennie choćby jedno   „Ojcze nasz”.
      .

  „Będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie…”

.

ks. Robert Ptak SCJ

czytaj więcej...