Aktualności

2015-07-28 09:51

Ewangelia na każdy dzień – 28 lipiec

Ewangelia wg. św. Mateusza   13,36-43

Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: „Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście”. On odpowiedział :
„Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.
Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego.
Kto ma uszy, niechaj słucha”.

Komentarz do Ewangelii:

Podążać drogą światłości

Żyjemy na ziemi, gdzie toczy się walka pomiędzy siłami dobra i zła. Nie przerażajmy się tym, ale też nie ignorujmy tego. Jezus przyszedł na ziemię, aby pokonać moce ciemności i otworzyć nam bramy do raju. Dokonał tego, oddając swoje życie na krzyżu i zmartwychwstając trzeciego dnia. Zostaliśmy wybawieni z mocy ciemności i śmierci raz na zawsze. Mamy jednak wolną wolę i wciąż możemy wybierać. Możemy iść drogą światłości, ale także wybrać ciemności grzechu. Dobrze jest każdego dnia robić sobie rachunek sumienia i pytać siebie o to, jaką drogą dziś szedłem. Czy było w moim życiu więcej dobra, czy też zła.
.
Panie, naucz mnie dobrze wybierać i pozostać wiernym wyborom, które dokonałem w swoim życiu. Umacniaj mnie swoją łaską, niech Twój święty anioł będzie mi przewodnikiem.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...