Aktualności

2015-04-28 09:48

Ewangelia na każdy dzień – 28 kwietnia

Ewangelia wg. św. Jana 10, 22-30

Obchodzono w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia Świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona.
Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: „Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie”.
Rzekł do nich Jezus: „Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec.
Moje owce słuchają mojego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.
Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

Komentarz do Ewangelii:

Czy Ty jesteś Mesjaszem?

 Czasami Jezus trzyma nas w niepewności. Aby nasze serce samo przekonało się o Jego obecności. On przychodzi do nas każdego dnia, czy Go rozpoznaję? On mówi do nas otwarcie, tylko że często  mam tak zaślepione serce i oczy, że samemu odpowiadam sobie na zadawane Bogu pytania.

.

ks. Andrzej Wiecki

czytaj więcej...